Statens havarikommisjon skal nå granske gårsdagens ulykke, der all trafikk i Bergen sentrum var lammet i to timer.

Etter det BT vet, er det flere mistanker: Mye tyder på at den automatiske sporveksleren var koblet ut til fordel for den manuelle. Spørsmålet er om førerne visste om dette da de kjørte.

Bybanetraseen er utrustet med et automatisk signalanlegg som skal styre vognene over i hvert sitt spor. I stedet fortsatte vognsettet rett frem, mens det andre ble sendt mot samme spor.

Stort smell, skjærende lyd Forbipasserende og bilister ble rundt klokken 13.30 i går vitner til en ulykke som flere ansvarlige for Bybanen har sagt ikke kunne skje.

To ganger 22 tonn bybane smalt mot hverandre, bare 15 dager før den offisielle åpningen.

— Det skal egentlig ikke være fysisk mulig at to vogner støter sammen i sporvekselen. Noe har sviktet, sier Dan Hildebrand.

Den daglige lederen i Fjord1 Partner drev øvelseskjøring med sine sjåfører da ulykken skjedde.

Sammen med tusenvis av andre på vei gjennom sentrum, ble drosjesjåfør Otto Kvingedal stående bom fast i hjertet av Bergen. Trafikkåren Christies gate var sperret frem til klokken 15.44.

— Jeg ventet på grønt lys. To bybanevogner skulle passere fra hver sin kant. Jeg reagerte på at de kom så tett opp til hverandre. Da hørte jeg et stort smell og en skjærende lyd, forteller Kvingedal.

I går kveld og i natt undersøkte fagfolk de to vognsettene for å finne ut skadeomfanget.

- Vi er i grenseland Carl Erik Nielsen er administrerende direktør i Bybanen AS. De er ansvarlige for selve infrastrukturen - som skinner og signalanlegg.

— Dette kan være en blanding av menneskelig og teknisk svikt, sier Nielsen. Han sier at han ikke kan si hva konkret som har gått galt.

— Det er ingen grunn til å felle noen dom over signalanlegget. Etter det vi kjenner til, er det ikke noe i veien med det. Det kan være koblet ut enten bevisst eller av andre årsaker, sier Nielsen.

- Hvor heldig er det å ha en sporveksling rett ved en kryssende trafikkåre?

— Ikke spesielt heldig. Vi har selv reagert på det. Det er en veldig utsatt strekning. Det er lett å være etterpåklok, sier Nielsen.

Han sier de nå er bekymret for hva som skjer med åpningen av Bybanen.

Grunnen er denne: Det er i dag fem vognsett. En sjette kommer i midten av måneden, men vil kreve litt tid til tester og prøvekjøring før den kan settes i drift.

Sommerens planlagte kjøring krever minimum fire vogner.

— Men det er minimum. Vi er i grenseland om noe uforutsett skjer, sier Nielsen.

Han sier at selve åpningen nok vil gå som planlagt.

— Det tror jeg, men muligens med reduserte avganger. Det er for tidlig å si, sier Nielsen.

Kunne ikke overstyre Ifølge Hildebrand i driftsselskapet Fjord 1 Partner er det mulig for bybaneførerne å overstyre signalanlegget.

— Men da trengs det en lang prosedyre der trafikkontrollen må slå av signalene. Det skjedde ikke i dette tilfellet, sier Hildebrand.

- Betyr det at det må ha vært en feil ved signalanlegget?

— Det er for tidlig å si. Når mennesker møter teknikk er det mye som kan gå galt.

Det finnes sporvekslere ved alle holdeplasser. Bare de ved endestasjonene vil normalt være i bruk.

Skyss er selskapet som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Hordaland, Bybanen inkludert.

— Vi vet ikke hvilke konsekvenser ulykken får, sier Oddmund Sylta, direktør i Skyss. Sylta sier at de foreløpig arbeider ut fra at åpningen av Bybanen fortsatt skal skje 22. juni.

— Pr. i dag står åpningsdagen fast. Men det må vi komme tilbake til. Først må vi klarlegge konsekvensene, sier Sylta.

Ifølge Jernbanetilsynet vil ikke gårsdagens kollisjoner få noen reaksjon fra deres side. De gir driftstillatelser til all skinnegående trafikk. Det er lisenshaver selv som har ansvaret for å sette i gang undersøkelser av ulykker.

Er du bekymret for sikkerheten på Bybanen? Si din mening!

PÅ STYLTER: Klokken 15.44, over to timer etter at to bybanevogner kolliderte, ble trafikkåren Christies gate gjennom Bergen sentrum åpnet igjen. Smellet skjedde da en av vognene ble penset inn på sporveksleren til nabosporet. FOTO: Rune Berentsen