— Uglene er noen av våre mest fascinerende fugler, mener konservator Roar Solheim ved Agder Naturmuseum. Han er en av landets fremste eksperter på ugler og har laget utstillingen.

Jeger av rang

Uglene kan fly lydløst takket være sine spesielt myke fjær. De er aktive om natten og har dermed fått mange myter knyttet til seg. De har dessuten et utrolig godt syn og særdeles god hørsel. Ved hjelp av en tøymus har Solheim selv avslørt at en snøugle kan se på 1100 meters avstand. Og han vet at lappuglen kan høre en mus bevege seg under nysnø og lokalisere den helt presist. Sansene gjør uglen til en jeger av rang.

10 uglearter finnes i Norge. Alle er representert på utstillingen som nå er kommet til Bergen etter å ha vært vist i Kristiansand, Oslo og Førde. Mange vil utvilsomt legge merke til den store snøuglen i glideflukt som står utstilt helt i begynnelsen av utstillingen. Slaguglene gjør og mye av seg.

Noen ugler er svært sjeldne, mens for eksempel kattuglen finnes over store deler av landet. Ikke minst her i Bergen er kattuglen vanlig. Den hekker ofte i gamle trær. Selvsagt er nettopp kattuglene plassert i på en uthulet trestamme på utstillingen. Og den som åpner en liten glugge i stammen ved siden av, kan se en kattugle ligge å ruge på sine egg.

Klokskap

Med store øyne og flatt ansikt har uglene visse likhetstrekk med oss mennesker. Det er nok en medvirkende årsak til at de er tillagt klokskap. Men Roar Solheim avviser av uglene er så mye klokere enn andre fugler. Kråkene mener han er langt glupere til å løse oppgaver.

Her griper Morten Steffensen, leder for publikumsseksjonen ved Bergen Museum, inn med en mild protest. Både Bergen Museum og Universitetet i Bergen benytter uglen som logo nettopp fordi han mener den symboliserer klokskap.

Bergen Museums første segl fra 1837 har uglen som symbol. Siden sto uglen på steinen urdi, kunnskapens kilde. Universitetet lot tidlig en ugle stå på noen som skulle symbolisere byens syv fjell.

La oss nevne at den greske gudinnen Athene, beskytter av vitenskap, kunst og utdanning, hadde en ugle som sin hellige fugl.