TINA HELEN AASEN tina.aasen@bt.no

Dorte Skaarud er innleid dansk sykepleier ved Haukeland sykehus.

— Vi opplever det som svært urettferdig å arbeide side om side med dansker som tjener langt mer enn oss, sier sykepleier Heidi Breivik. Hun får støtte fra tillitsvalgt ved intensivavdelingen, Are Rolf Steinset.

— Vi både vil og kan jobbe ekstra, og er interessert i planlagt overtid. Da mot en kompensasjon. I stedet leier Haukeland dyre sykepleiere til vår avdeling. Vi er glade for avlastningen. Samtidig føler vi oss lite verdsatt, sier Steinset.

Irritasjon Det norske firmaet Aktive Care har leid ut fire danske sykepleiere til Haukeland. Hver sykepleier koster sykehuset 68.000 kroner i måneden. Danskene får rundt 4000 kroner mer i måneden enn de topplønnede på intensivavdelingen.

En topplønnet sykepleier med åtte års ansiennitet har en månedslønn på brutto 22.833. kroner. En vikar tjener nærmere 27.000 i måneden. Et svensk operasjonsteam med innleide vikarer er på vei til sykehuset. I høst vil Haukeland motta syv polske sykepleiere. Polakkene hentes på oppdrag fra norske myndigheter, og koster ikke Haukeland mer enn vanlig lønn.

Fire tomme stuer - Sykepleierne er irriterte. Dette er tullete når vi vet at problemene skyldes dårlig utnyttet arbeidskraft i helsevesenet, mener Sigrid Tyssen, tillitsvalgt for sykepleierne ved Haukeland.

I dag står fire operasjonsstuer på Haukeland tomme, grunnet sykepleiermangelen.

— Legene ved Haukeland er fru-strerte. De får ikke trent nok på operasjoner, og flere velger å søke seg vekk fra sykehuset, sier Tyssen.

— Samtidig må det være feil ressursbruk når sykehuset i Førde har ledig kapasitet. Det må være billigere å sende pasienter til Førde for operasjon enn å leie inn sykepleiere, sier Tyssen.

Avtale i boks Ifølge arbeidsmiljøloven har sykehusledelsen ikke lov til å ha planlagt overtid. Men forbundet kan inngå en spesialavtale med Kommunenes Sentralforbund (KS) for korte perioder, for å få ned ventelistene. Det ble gjort i fjor sommer.I år krevde Norsk Sykepleierforbund at også de deltidsansatte skulle være med på ordningen, men KS nektet. Norsk Sykepleierforbund ble fredag enig med KS om en avtale for sommeren. De deltidsansatte får ikke være med på avtalen.

Norske vikarbyrå føler seg forbigått

MANGELVARE: Den danske sykepleieren Dorte Skaarud koster Haukeland 68.000 kroner i måneden. Likevel velger sykehuset å bruke dansker fremfor å utnytte egen arbeidskraft maksimalt og lønne sykepleiere bedre. (Foto: Roar Christiansen)