Hun kjører nordover på E39 på Stord for å nå fergen på Sandvikvåg. Skiltene om at veien er stengt, har hun trolig ignorert. Hovedveien over Stord kan jo ikke være stengt!!?

Den tanken har nok flere tenkt den siste uken. E39, selve hovedpulsåren på Vestlandet, sprang formelig lekk, da over 50 meter av veien nord for Jektevik raste ut forrige søndag. En mor med to små barn i bilen kjørte rett ut i intet og landet på taket i et 5-10 meter dypt krater. Hun trodde hun hadde oversett en sving og sa unnskyld til barna sine mens bilen raste nedover. I ettertid har det vist seg at veien trolig var for dårlig fundamentert. Raset etterforskes nå av politi og Arbeidstilsyn.

STENGNINGEN AV E39 har ført til unntakstilstand og introduksjon av helt nye ord og begrep her på øyen. Noen som har hørt om kolonnekjøring i potetbygden Fitjar i april? Eller trailerferger?

Når all trafikken fra E39 skulle sluses gjennom Fitjar og Sagvåg, ble det fullt kaos på de smale og svingete veiene. Fullastete trailere balanserte på veikantene med liv og last som innsats. Køene vokste og til slutt måtte vogntogene pent finne seg i å kjøre i kolonne. Flere ganger var riksvei 545 om Fitjar helt sperret i korte perioder. Da var nærmeste alternativ mellom Bergen og Stavanger å kjøre via Tysnes, på enda smalere veier.

TRE TRAILERE TIPPET UTFOR Fitjar-veiene før Statens vegvesen kom på at de kunne splitte trafikken og sende vogntogene med egen trailerferge fra Halhjem og forbi rasstedet til Jektevik. Det var trolig en stor lettelse for både lensmannen i Fitjar og foreldre som har barn på skolevei i det sterkt trafikkerte området.

Nå har Norges Automobil-Forbund (NAF) kastet seg inn i debatten om dårlig vedlikeholdte norske veier som de mener rett og slett kan føre til ulykker. Godstransporten er nær doblet de siste årene med det resultat at slitasjen på veiene også øker. Det gjør ikke bevilgningene til veivedlikehold, hevder NAF.

NRK MELDTE I FORRIGE UKE at penger som skulle gått til vedlikehold av veidekket i stedet er blitt brukt til omorganisering av Statens vegvesen. Resultatet kan ses overalt på fylkesveier og riksveier. Mens E39 over lengre tid har vært under utbedring, skal en ikke kjøre langt i nabokommunene til Stord før en skjønner tegningen. Smale, svingete kjerreveier, der asfalten er smurt tynt utover, er hverdagen for både industri og lokalbefolkning i distriktene. En trailersjåfør kjørte seg helt fast med en fiskelast nord på Reksteren for noen år siden. Vettskremt forlot han bilen og nektet å kjøre videre. Fisken ble til slutt levert med en ny sjåfør bak rattet.

NÅR SELVESTE E39 kan forsvinne i løse luften, er det ikke mye igjen av tilliten til veiene her i vest. For mine bergenske venninner var det en dårlig trøst at de fikk kjøre halvannen gang rundt Stord i helgen. Det kan bare kalles en ting: Ufrivillig sightseeing.