Januar er tradisjonelt en måned med høye dødstall, men aldri er det registrert så mange dødsfall som i årets tre første uker.

Fra og med l. januar til og med 22. januar i fjor det ble registrert 118 dødsfall i Bergen, som er omtrent normalt. I år er det 115 flere døde så langt i januar. De fleste er eldre mennesker. I hele januar i fjor døde 183 mennesker i Bergen, viser tall fra Kirkevergen i Bergen.

– Ekstrem periode

Eilif Andersen i Bjørgvin begravelsesbyrå bekrefter at januar har vært helt ekstraordinær.

– Jeg kan ikke huske at vi noen gang har hatt en så ekstrem periode. Kistelageret har gått i null. Det begynner rett og slett å bli vanskelig å skaffe nok kister, sier han.

Ingen epidemi

Fungerende smittevernoverlege i Bergen, Arve Bang, har ingen entydig og logisk forklaring på de høye dødstallene.

– Det har riktig nok vært en del influensa i Bergen i vinter, men ikke av den spesielt harde sorten. De store epidemiene med virus utenfra, av type Hongkong— og Asiasyken, har vi unngått så langt. På den andre siden har vi i tillegg til influensaen hatt gående en del alvorlige mage- og tarmsykdommer som har kommet og gått, og som har rammet mange mennesker, sier Arve Bang.

Sårbare om vinteren

– Folk som er svekket i forkant på grunn av alder eller andre sykdommer, kan lett bukke under når det kommer en periode med kulde og virussykdommer. Ingen av faktorene er dødelige hver for seg, men kombinasjonen kan være farlig nok. Det er en grunn til at vi ser en opphopning av dødsfall i den kaldeste perioden av året. Da er mennesket på sitt mest sårbare, sier Bang.

Han tror dette er tilfeldige variasjoner som ikke nødvendigvis kan forklares og analyseres.