— Det er grovt urettferdig, sier Gerd Lillian Myster.

Hun skjøtter sitt arbeid i den kommunale jobbtrenings- og attføringsbedriften ALF as og skjøtter det vel. Men den skarve tusenlappen hun får på lønnsslippen hver måned, er kun et tall på et papir. Pengene ser hun aldri. Tvert om.

Gerd Lillian Myster betaler i realiteten for å jobbe, og hun er ikke alene. Bare de siste to årene har ledelsen på ALF mottatt lignende rapporter fra rundt 20-25 i samme situasjon.

Arbeidstakerne som er tilknyttet ALFs tilrettelagte arbeidstilbud er stort sett uføretrygdede grunnet psykiske lidelser. I gjennomsnitt arbeider de 15 timer i uken. For det mottar de 25 kroner timen som beskattes som lønn.

Problemet oppstår for dem som bor i kommunal bolig og mottar bostøtte. De trekkes nemlig i bostøtten for hver krone de får i lønn - før skatt. Resultatet er at det koster penger å jobbe.

- Selvtillit og respekt

«Anne» vil ikke ha navn eller bilde i avisen. Hun har jobb et par dager i uken på et av byens sykehjem gjennom ALF. Det gir totalt en nettolønn på rundt 1000 kroner i måneden, etter skatt.

— Jeg føler at jeg gjør en god jobb. Det er også selvsagt til hjelp for meg. Men skal jeg straffes for det, spør hun.

Timelønnen er ikke stort mer enn symbolsk, men for dem som har lite, teller hver krone. Likevel er verken «Anne» eller Gerd Lillian Myster mest opptatt av pengene.

  • Det er klart det er motiverende med litt ekstra penger, men det handler også om selvtillit og respekt, sier «Anne».

Arbeidstreningsprogrammene er et forsøk på få folk i gang igjen etter langvarige og tunge perioder.

— Våre folk fungerer. I alle de årene vi har holdt på, er det kun to stykker vi har vært nødt til å ta ut av arbeid, sier fagleder i ALF as, Gunvor Skredderstuen.

  • Det sparer samfunnet for penger, det sparer innleggelser og det er bra for hver enkelt. Det er en vinn-vinn situasjon for alle. Da er det tragisk at man skal støte på slike skjær i sjøen.

Tøff kamp

Situasjonen er ikke ny for Skredderstuen.

— Det har pågått i fem-seks år, men det er blitt flere og flere som rammes av dette.

I år kan Skredderstuen minnes en 10-12 tilfeller blant dem som jobber i ALF as. Omtrent samme antallet ble berørt i fjor. Hun kjenner til tilfeller hvor folk har sluttet med arbeidstrening i ALF, rett og slett fordi de tapte penger på det.

— Vi har begynt å spørre folk om de får bostøtte. Gjør de det, må vi fortelle dem om at de risikerer å tape penger på å gå i arbeidstrening, sier Skredderstuen.

Å slutte i jobben gir mer penger mellom hendene.

— Men vi vil jo ikke det, sier Gerd Lillian Myster.

Nå har ALF sendt brev til byråd for helse- og omsorg Liv Røssland, hvor de ber om at arbeidstakere i vernede tilbud, unntas fra trekk i bostøtten.

— Det må fattes et politisk vedtak om at det skal gjøres unntak i disse sakene, sier Skredderstuen.

De er alle samstemte om at det krever en frisk og ressurssterk person, skal man slåss mot det statlige og kommunale byråkratiet

  • Man tar imot det man får. Det er lite man kan gjøre mot systemet, sier Gerd Lillian Myster.
Helge Sunde