No har Mona Fjellstad Vespestad politimeldt den unge legen på nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus. Saka er også til behandling hos Norsk Pasientskadeerstatning. Sjukehuset har vedgått prosedyrefeil, og legen er ikkje lenger på Haukeland.

— Eg har meldt legen for dokumentfalskneri, grov uforstand i tenesta og for lekamsskade med alvorleg følgje, seier Mona Fjellstad Vespestad til Bergens Tidende. Ho hevdar at legen i ettertid endra pasientjournalen for å dekka over feilbehandlinga.

Hjernehinna punktert

27-åringen sitt mareritt starta med eit fall ut av ei hengekøye heime på Bømlo i juli i fjor. Det blei konstatert fire brot i nakkevirvelsøyla.

Ved overføring frå Stord sjukehus til nevrokirurgisk avdeling på Haukeland blei det bestemt å behandla Vespestad med ein såkalla halovest i tre månader etter først to dagar med skallestrekk.

Med eit plastdekke på overkroppen festa til ein metallring rundt hovudet sikrar halovesten at brotstaden blir stabilisert i rett stilling. Metallringen er festa til kraniet med fire skruar.

I ein skallestrekk blir eit blylodd festa i denne ringen, og ein ligg på rygg mens virvlane vert dregne på plass.

Skruene som går inn i kraniet må etterteitast med visse mellomrom, og det var under ein slik rutinekontroll at det gjekk gale. Legen som skulle teita skruene stoppa ikkje opp då han ikkje møtte motstand, noko som førte til at hjernehinna vart punktert og skruen gjekk 2,5 cm inn i hjernen.

Etterpå blei det påvist infeksjon, og Vespestad måtte gjennom tre operasjoner i hovudet og seks veker med intravenøs antibiotikabehandling på sjukehuset.

Arr i hjernevev

— I dag er nakkebrota grodd, eg har no ingen store plager av dei, så lenge eg er flink til å trena. Men prosedyrefeila gjorde meg 50 prosent ufør grunna hovudskadar og infeksjonar, seier Mona Fjellstad Vespestad.

— Feilbehandlinga har gitt meg permanent arr i hjernevevet, noko som kan føra til epilepsi. Eg har eit femkronestykke stort hol i kraniet, eg har problem med konsentrasjon, søvn, øyresus og hovudverk, seier Vespestad.

27-åringen arbeider som konsulent for IT-verksemda ViKom på Bømlo. Ho har psykiatrisk oppfølging etter det som skjedde på sjukehuset i fjor, og skal i august til nevropsykologisk test på Haukeland.

— Trass alt som skjedde, så er eg glad for å vera oppegåande og rørleg, og takksam for at det har gått så bra som det har gjort. Men nokon må ta ansvar for det som skjedde. Og eg ønskjer fortgang, eg vil bli ferdig med det.

- Uheldig kasus

— Eg er glad for at legar ved sjukehuset også såg at dette måtte rettast opp i, at dei fekk meg til å rapportera min versjon. Det er mange kjempedyktige folk på nevrokirurgen, både legar og sjukepleiarar, og eg vil på ingen måte henga ut avdelinga. Men dei har det travelt, og eg må ha vore eit uheldig kasus, for det skjedde mykje rart med meg på Haukeland, fortel Mona Fjellstad Vespestad, som har notert følgjande episodar:

Ringen til halovesten skrudd gjennom øvre biholer.

  • Ringen losnar 7. september fordi ei skrue er flytta utan å flytta motståande skrue i kraniet.
  • 18. september: Skrue skrudd gjennom kraniet og ca. 2,5 cm inn i hjernevevet bak høgre øyre. Sterke smerter.
  • 19. september: Halovest fjerna, erstatta av spesialkrage. Ryggmargsprøve sølt bort på laboratoriet, må ta ny.
  • 20. september: Opererer perforert hjernehinne, påviser gule stafylokokkar, bakteriar som ofte gir infeksjon på sjukehus.
  • 2. oktober: Får beskjed av ein lege på gangen om ein infeksjonsbyll i hjernen som må fjernast.
  • 24. oktober: Må operera bort beinlapp grunna infeksjon.

Sein journal

Mona Fjellstad Vespestad fortel vidare at ho purra lenge for å få ut sjukejournalen sin. Ho blei møtt med argument om at ho ville bli forvirra av det som stod der.

Ifølgje Vespestad sa Haukeland-legane til henne at skruene sannsynlegvis gjekk gjennom kraniet fordi ho har tynn og skjør beinstruktur. Vespestad undrar seg over at dette i så fall ikkje blei nærare undersøkt.

Ho har også skaffa seg brukstilvisning på halovesten frå produsenten. Der går det fram at skruene ikkje skal omdreiast dersom dei ikkje møter motstand i kraniet, og maksimalt halvanna omdreiing eller to millimeter.

<b>VONDT TIL VERRE:</b> Mona Fjellstad Vespestad med halovesten like etter nakkebrotet, før marerittet med skrufesta i kraniet tok til.<p/> FOTO: PRIVAT <p/>
<b>ABSCESS I HJERNEN:</b> Magnettomografbildet frå Haukeland universitetssjukehus viser tydeleg abscessen eller byllen som infeksjonen forårsaka.
<b>FRISK</b><b>,</b><b> MEN SJUK:</b> Mona Fjellstad Vespestad (27) er frisk i forhold til skadane ho blei innlagt på Haukeland for, men må bu seg på varige plager grunna prosedyrefeil på sjukehuset. FOTO: OVE OLDERKJÆR