LENA VERMEDAL

Bømlo

— Jeg synes hele denne saken vitner om at vi har et vernet system der legene er beskyttet, sier Mona Fjellstad Vespestad.

Hun er sjokkert over at Helsetilsynet i Hordaland ikke har funnet holdepunkter for at Nevrokirurgisk avdeling opptrådte i strid med helselovgivningen. De mener komplikasjonen er påregnelig og kjent ved slik behandling.

Marerittet startet da 28-åringen fra Bømlo skulle til etterkontroll for å få justert skruene på en såkalt halovest. En halovest er et stativ med fire skruer mot kraniet og støtte mot skulderpartiet. Dette skulle sikre en stabil tilgroing etter at 28-åringen brakk nakken på fire steder sommeren 2003. - Det gjorde vondt

18. september stilte hun på sykehuset til kontroll hos legen som både hadde vært med på å montere halovesten og utført etterkontrollene. At legen ikke var nevrokirurg var det ingen som fortalte henne.

— Legen begynte å skru på den ene skruen. Det gjorde vondt. Så fikk jeg bedøvelse og beroligende. Han skrudde mer, men da sa jeg at dette går ikke. Så tok han meg med opp på avdelingen. Der ble alle litt stresset. De så jo at skruen sto altfor langt inn i hodet mitt, forteller Mona.

Så bar det rett på CT-undersøkelse. Skruen sto da 2,5 centimeter inn i hjernen. Hun ble senere operert for å reversere skaden, men fikk på toppen av alt en infeksjon med gule stafylokokker i såret.

Endret journalen

I skadebeskrivelsen fra Nevrokirurgisk avdeling til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) datert 22.03.04 skriver overlege Walter Fischer og avdelingsoverlege Erling Myrseth at «skaden skyldes at skruen ble skrudd gjennom kraniet og dura uten motstand den 18.09.03». I samme rapport kommer det frem at den opprinnelige journalen ble endret fem dager etterpå. Da er en sentral setning fjernet: «Det er vel en centimeter å gå på, og en skrur den inn uten å møte motstand».

På bakgrunn av dette anmeldte Mona Fjellstad Vespestad vikarlegen for legemsbeskadigelse, for grov uforstand i tjenesten og for dokumentfalsk. Saken er fremdeles under politietterforskning.

Vil ikke skylde på én lege

Da Fylkeslegen senere reiste tilsynssak, kom avdelingsoverlege Erling Myrseth med en ny uttalelse. Denne gangen mente han at det var feil å trekke frem en enkeltlege som ansvarlig for komplikasjonen som oppsto. Hele avdelingen ved medisinsk ansvarlig leder har ansvaret for det som skjedde.

Han mener også det er usannsynlig at skruen har kommet 2,5 centimeter inn i hjernen ved et enkelttilfelle. «For at en slik skrue skal avansere 25 millimeter må den skrues 60 omdreininger. Det er høyst usannsynlig at dette er blitt gjort 18.09.03, og den aktuelle legen benekter også dette på det sterkeste», skriver Myrseth i sin rapport til Helsetilsynet 03.12.04. — Jeg konstaterer at det er forskjell mellom den første forklaringen gitt til NPE og den som er gitt til Helsetilsynet. Det må avdelingsoverlege Myrseth selv svare for. Helsetilsynet la til grunn den siste forklaringen, til tross for at de hadde begge tilgjengelig, sier Erik Myking, advokat for Mona Fjellstad Vespestad.

- Helt hårreisende

Ved et annet Universitetssykehus i landet får Bergens Tidende opplyst at det er rutine at nevrokirurger monterer og etterkontrollerer halovester. Advokat Myking mener Helsetilsynet har unnlatt å vurdere dette i tilsynssaken.

— Det verste med tilsynssaken er at de har hoppet over en del spørsmål vi har stilt. Var personen autorisert til å utføre slike kirurgiske inngrep alene? Skjer dette ofte ved avdelingen? I så fall bør det være grunnlag for å gjøre endringer, sier Myking.

I et av de mange brevene som fulgte etter tilsynssaken, avslutter fylkeslegen brevet med å ønske den varig hjerneskadete og epilepsirammete småbarnsmoren «god bedring».

— Det er helt hårreisende. Det første Haukeland burde gjort var å legge seg flat og unnskylde for henne personlig. Jeg tror ikke de er klar over hvilken skade hun er påført, sier Myking.

— Jeg har beklaget overfor pasienten. Utover det synes jeg ikke det er fornuftig av oss å kommentere denne saken så lenge det pågår en politietterforskning og før det foreligger en rapport fra den uavhengige spesialisten, sier avdelingsoverlege Erling Myrseth.

Fylkeslege Helga Arianson var ikke tilgjengelige, da BT ba om en kommentar i denne saken.

- Må ha et klageorgan

— Min sak er bare et godt eksempel på en opplagt sak der det burde vært gjort noe. Avdelingsoverlegen har levert beviset, men når han blir konfrontert med det, trekker han det tilbake, sier Vespestad.

Syv måneder gamle Ask er uvitende om de tre alvorlige epilepsianfallene som mammaen hans opplevde i svangerskapet. Den smilende lille gutten koser seg med flaskemelk. Mors melk er nemlig full av sterke epilepsimedisiner.

Fra hjemmekontoret kan småbarnsmoren fremdeles jobbe 50 prosent med IT og web-utvikling, men det er ikke jobben som opptar henne om dagen.

— Jeg etterlyser en mulighet til å anke saken videre, men tilsynssaken er endelig avsluttet og kan ikke påklages. Det viktige for meg er at vi må ha et klageorgan som virker. Si at jeg satt her som en grønnsak. Hvem skulle kjempet for meg da. Det er utrolig mange som blir feilbehandlet hvert år. Likevel blir nesten ingen leger fratatt autorisasjonen. For meg er eneste mulighet en sivilsak. Taper jeg den, må jeg betale motpartens saksomkostninger. Det er den rettigheten jeg sitter igjen med. Som ufør har jeg ikke råd til det, sier Mona Vespestad bittert. Hun mener Helseministeren bør se på systemet.

— Hvis han finner det forsvarlig at en vikarlege utfører kirurgiske inngrep og ønsker den situasjonen for seg og sine nærmeste er jo det greit. Men det er rart å tenke at en frisørlærling ikke kan farge håret på kunden uten en overordnet til stede i salongen.

- Jeg ønsker ikke heksejakt

Vespestad er klarert for erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

— Det er klart jeg får erstatning fra NPE. All ære til dem, men de rydder jo bare opp etter andres feil. Jeg skulle ønske at legen hadde vært voksen nok til å beklage at han holdt på til å ta livet av meg. Det er ikke alt som skyldes rutine- eller systemfeil. Det kan være personsvikt, og da bør ikke dette skjules bak en avdeling eller et system. Jeg ønsker ikke å drive heksejakt, men overalt ellers i samfunnet må folk stå til ansvar for sine feil. Hvorfor er det ikke slik i helsevesenet?

<b>UFØR:</b> Mona Fjellstad Vespestad (28) kan i dag ikke kjøre bil, bære sønnen Ask (7md.) i trappen eller bade han alene.
Rune Sævig