• De som bruker argument om sortering tillegger andre som er uenig, meninger som vi ikke har. Det synes jeg er direkte ufint av Årøen, sier stortingsrepresentant.

Venstre-politiker Åsta Årøen venter et barn som er alvorlig sykt. Gjennom svangerskapet ønsker hun å ta et oppgjør med sorteringssamfunnet.

— Vi må godta et verdimangfold. Jeg er veldig opptatt av kvinners rett til å velge. Men vi må også møte dem som ønsker å bære frem barn det er mye i veien med, med større forståelser, sier Årøen i dagens BT.

— Direkte ufint

— De som bruker argument om sortering tillegger andre som er uenig, meninger som vi ikke har. Det synes jeg er direkte ufint av Årøen, sier stortingsrepresentant Hilde Magnusson (Ap).

Hun avviser at forslaget om å utvide tilbudet med ultralyd i uke 12, er et tiltak for å spare penger.

— Når teknologien er tilgjengelig, ønsker vi å kunne tilby dette til kvinner i de store byene, så vel som i distriktene. En tidlig ultralyd er frivillig, men vi ønsker at det skal være likhet for alle kvinner. Nær 80 prosent av gravide kvinner i bynærestrøk tar tidlig ultralyd. Det viser at kvinner ønsker å få vite på et tidligst mulig tidspunkt hvordan barnet har det inne i magen, sier Magnusson til bt.no.

Bedre tid

Samtidig med at kvinner blir stadig eldre når man føder, er det nå faglig godt begrunnet at det er forsvarlig å ta ultralyd så tidlig, ifølge Magnusson.

— Hensikten med tidlig ultralyd er at man skal få muligheten til å få den gode beskjeden om at alt er ok med barnet. Får du vite tidligere om noe skulle være galt, har man bedre tid til å vurdere det vanskelige valget, sier stortingsrepresentanten.

— Da kan det offentlige helseapparatet følge opp og hjelpe kvinner å takle en slik situasjon, men dette er et frivillig tilbud, presiserer Magnusson.

- Ikke automatikk

- Tror du det er blitt automatikk i at et positivt svar på fosterprøver fører til abort?

— Nei, det tror jeg ikke. Dette er et personlig valg, sier hun.

Årøen etterlyser også en ordning der gravide kan forberedes på mulige funn av avvik tidligere i svangerskapet.

— Det er leit hvis Årøen ikke opplever at helseapparatet har fungert slik det skal. Det å forholde seg til valgmulighetene man har når man har et sterkt handikappet barn i magen, er opp til kvinnen selv. Men tanken er at man skal få grundig veiledning når man først har fått konstatert avvik, sier Magnusson.

Magnusson avslutter med et forslag til forbedring.

— Vi kan helt sikkert bli flinkere til å gi god veiledning til å bære frem et barn med spesielle behov. Her bør også det offentlige samarbeide med de landsdekkende organisasjonene som har god kompetanse på område, og hjelpe dem det gjelder med å ta et vanskelig valg.