HANS K. MJELVA

GUNNAR WIEDERSTRØM

Midt under Giardia-epidemien i november laget Bergen kommunes informasjonsavdeling en ferdig avis med viktig informasjon til byens innbyggere.

Spesialutgaven av «Bergenseren» inneholdt «Alt om drikkevannet ditt», og skulle komme ut til alle byens innbyggere i månedsskiftet november-desember. Men den ble aldri trykt.

Grunnen var at Vann— og avløpsetaten, som skulle betale 3/4 av kostnadene med avisen, ikke var enig med informasjonsavdelingen om vinklingen av stoffet. Det forteller informasjonssjef i Bergen kommune, Robert Rastad.

— Det var uenigheter om en del vinklinger i denne avisen. Vi klarte ikke å bli enige om en felles informasjon som alle de ulike etatene som skulle lese korrektur kunne slutte opp om, sier Rastad, som tar på seg hele ansvaret for å ha stoppet avisen.

- Feilvurdering

— Ansvaret ligger hos meg. Jeg skulle nok ha vært tydeligere og presset denne informasjonen gjennom. Jeg synes selv det var feil vurdering at den ikke kom ut, sier Rastad.

— Den som satte foten ned var jeg. Men det var ønske om så veldig mange korrekturrunder, så det ble etter hvert vanskelig å håndtere, sier Rastad.

— Hvorfor var det nødvendig med så mange korrekturrunder?

— Det var nok fordi vi hadde et veldig fokus på enkeltpersonene som jobbet med problemene, sier han, og legger til:

— Det gikk rett og slett på timingen - når det var rette tidspunkt å komme med informasjon, og om avisen ville være egnet til å informere, provosere eller forvirre folk. Det var den diskusjonen vi aldri kom til bunns i, sier han.

På det tidspunktet avisen skulle ha kommet ut, hadde kommunens kvinner og menn ennå ikke begynt bakteriejakten på Ulriken, og Svartediket smittet fremdeles byens innbyggere.

Full styring

Det var altså de kommunale etatene og avdelingene som håndterte krisen som skulle betale for informasjonsavisen. De hadde dermed siste ord om hva som skulle på trykk, noe Rastad ikke legger skjul på.

— Vi har ikke noe informasjonsbudsjett sentralt i kommunen. Jeg har ikke budsjett til å produsere «Bergenseren», og er avhengig av at andre bidrar. Så skal jeg utgi et ekstranummer er jeg avhengig av at andre betaler for det. Da kan ikke jeg diktere hva som skal stå der når jeg ikke kan betale regningen selv, sier Rastad.

— Da er det vel grunn til å tvile på om vi får pålitelig informasjon fra kommunen?

— Det er det ikke. Vi veldig opptatt av den redaksjonelle biten i dette. Det var derfor jeg skrinla prosjektet, sier Rastad.

Ikke redd for kritikk

Fagdirektør Ivar Kalland i Vann- og avløpsetaten sier de i likhet med mange andre hadde synspunkt på hva avisen skulle inneholde. Han avviser likevel at de krevde endringer fordi stoffet i avisen var for kritisk.

— Nei, nei. Det hadde ingenting med det å gjøre.

— Hva var da problemet?

— Primært en usikkerhet om hvordan en skulle skrive dette her, når en ikke visste sluttresultatet, sier Kalland.

Usikkerheten bunnet ifølge Kalland i at mye kunne endre seg de dagene det tok fra avisen gikk i trykken, til den lå ute i postkassene til folk.

— Men kommunen har fått hard kritikk for dårlig informasjon i denne saken. Tilsier ikke det at avisen burde kommet ut?

— Det hadde ikke vi noe synspunkt på, men alle var enige om at dette var et godt tiltak, sier han.

KOM ALDRI UT: Spesialutgaven av Bergen kommunes informasjonsavis, med temaet «Alt om drikkevannet ditt», ble stoppet i slutten av november, midt under Giardia-epidemien. <br/>FAKSIMILE: Bergen kommune