I Bergens Tidendes faktasjekk lørdag 16. oktober undersøkte vi grunnlaget for Statnett-direktør Tor Inge Akselsens påstand om at hovedårene inn til bergensområdet gikk rødglødende under kuldeperioden i første halvdel av januar.

Av faktasjekken gikk det frem at de to hovedlinjene det er snakk om, Modalen-Evanger og Mauranger-Samnanger, var belastet i overkant av 50 prosent da det ble satt rekord i kraftforbruket 11. januar. I vurderingen la BT til grunn at «rødglødende» linjer ikke er det samme som linjer som er belastet 50 prosent.

Konserndirektør Øyvind Torkildsen i BKK er uenig i den konklusjonen. Han mener uttrykket «rødglødende» er dekkende for den situasjonen som var om morgenen den 11. januar.

— Må tåle utfall av en linje - Når vi sier at kraftnettet er fullt utnyttet, betyr det at vi ikke kan belaste nettet mer enn vi gjør i dag, uten at vi samtidig reduserer forsyningssikkerheten betydelig, sier Torkildsen.

— Vår oppgave er å sørge for at kundene i vårt område har en sikker og stabil strømforsyning til enhver tid. Det har vi ikke uten at det øvrige nettet kan ta over hvis en linje, en transformator eller en generator faller ut, sier Torkildsen.

På kraftspråket kaller de dette for N - 1-kriteriet.

I store deler av kuldeperioden nå i januar har dette kriteriet blitt brutt i BKK-området.

For eksempel skjedde det kl. 09 om morgenen 11. Januar, da det ble notert ny rekord for strømbelastning i BKK-nettet med 1812 MW.

Mørkt uten Modalen Ved kraftstasjonene i bergensområdet ble det da produsert maksimalt. I tillegg ble det tilført 470 MW via hovedåren Modalen-Evanger og 390 MW via hovedåren Mauranger-Samnanger.

Kapasiteten på linjen Mauranger-Samnanger er på 800 MW.

— Det vil si at hvis Modalen-Evanger hadde falt ut, og all denne kraften skulle belastes Mauranger-Samnanger, ville denne blitt overbelastet. En slik overbelastning medfører enten automatisk eller manuell utkobling av forbruk, og store deler av området ville blitt mørklagt, sier Torkildsen.

Denne risikosituasjonen oppstår altså hver gang de to hovedårene til sammen er belastet med mer enn 800 MW, og det har skjedd i kortere eller lengre tid hver eneste dag i kuldeperioden i januar.

Uenig med BTs faktasjekk I BTs faktasjekk lørdag er belastningen på linjen Modalen-Evanger om morgenen 11. januar ved en feil byttet med linjen Modalen-Refsdal. Men også når vi legger inn den riktige belastningen på Modalen-Evanger, ligger den litt over 50 prosent.

Det faktiske forholdet er altså at linjen Mauranger-Samnanger utnyttet litt under 50 prosent av kapasiteten, mens linjen Modalen-Evanger utnyttet litt over halvparten.

Kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett sa i Dagsrevyen at det betyr rødglødende linjer og at kapasiteten er fullt utnyttet.

I BTs faktasjekk konkluderte vi med at 50 prosent ikke er full utnyttelse, og at Akselsen gikk altfor langt.

— Dette er en feil fremstilling av forsyningssituasjonen, fordi den ikke tar hensyn til behovet og kravet om at forsyningen skal kunne opprettholdes selv om en linje faller ut, altså N - 1-prinsippet, sier Torkildsen.

— For oss er «rødglødende» en god beskrivelse av en situasjon når vi ikke tåler utfall av én hovedlinje uten at store områder blir strømløse, sier han.