Ornitologforeninger peker på handel med fjærfe som smittekilde, mens Mattilsynet og Veterinærinstituttet hevder at villfugl er smittekildene. Det er også blitt kritisert at organisasjoner og foreninger med kunnskap ikke er blitt trukket med i problemstillingene rundt fugleinfluensa.

– Vi har siden i fjor høst hatt med eksperter fra ringmerkesentralen, Norsk institutt for naturforskning og Direktoratet for naturforvaltning. De har vært med på avgjørelser, og det er etter vår oppfatning i stor grad gjennom trekkrutene at viruset H5N1 har beveget seg. Samtidig er det riktig at det er flere smittekilder, og dette har ikke kommet godt nok frem i mediene. Det er også slik at personer kan bringe med seg smitte, sier direktør Roar Gudding ved Veterinærinstituttet.

– Hvis vi ser i Europa i dag, er det ville fugler, og da vadefugler, som er smittet og døde av fugleinfluensa. Det er også vårt hovedfokus, sier seniorrådgiver Eivind Liven i Mattilsynet.

Generalsekretær Morten Ree i Norsk Ornitologisk Forening mener at spredningen av H5N1-viruset går på tvers av alle trekkruter og følger rutene for handel med fjærkre fra Asia og inn i Europa.