HILDE KRISTIN STRAND

— Vi vil heller ha badegjester her enn folk som pusser båt, sier Trine Kristiansen.

Hun er en av beboerne på Sandviken Brygge som jobber aktivt med å bevare grøntområdet med tilgang til sjø på Sandviken brygge.

Skanska har fått tillatelse til å etablere en flytebrygge med 12 båtplasser. Vilkåret er at båtplassene forbeholdes beboere innenfor fire definerte områder. Opprinnelig søkte de om plass til om lag 47 plasser, men merknader fra naboer gjorde at Bergen kommune reduserte antallet plasser. Noen av beboerne har klaget på avgjørelsen, og den skal nå behandles politisk.

Siden saken er til intern forberedelse før den skal opp i byrådet, ønsker verken byggesaksavdelingen eller byrådsavdeling for byutvikling å kommentere saken mer på det nåværende tidspunkt.

- Vanskelig juridisk

— Det er et stille og rolig lite område. I sommer badet både de som bor her ute og andre her, sier Kristiansen.

— Det er dumt å gå til inngrep, jeg skjønner ikke at Bergen kommune kan godkjenne en slik utbygging. De går imot seg selv når de på den ene siden har overtatt området her ute og gjort det om til gatetun der alle skal kunne ferdes, for så å godkjenne en utbygging som gjør at bare noen få kommer til å få bruke plassen, mener hun.

De seks beboerne som jobber aktivt med å stoppe utbyggingen har fått advokat Ståle Eeg Nielsen til å se på saken. Han sier den er juridisk komplisert.

— Det er et spørsmål om fortolkning av reguleringsvedtekter. Beboerne som kontaktet meg mener reguleringsplanen tilsier at området skal kunne brukes av allmennheten, sier Eeg Nielsen.

Sameiene kan overta

— Vi har søkt om å lage havn i henhold til reguleringsplanen. Vi har også tinglyste retter til å koble oss til kaifronten, sier regionsjef Rune Haugsdal i Skanska Bolig.

Han legger til at det er ulikt syn på planen hos beboerne i de til sammen syv blokkene.

Nå ønsker imidlertid Skanska å trekke seg ut av båthavnprosjektet.

— Vi ønsker å drive med boligbygging, og har tilbudt de tre sameiene å overta planene, sier Haugsdal.

Sameiene på sin side har ikke bestemt seg for om de ønsker å overta prosjektet.

— Vi har ikke tatt noe felles standpunkt ennå. Vi har heller ikke offisielt overtatt, sier leder i Sameiet Jonnemann, Thomas Bull Wingaard.

Han ønsker ikke å gi flere kommentarer før sameiene har hatt et felles møte midt i november.