I Høyres program står det svart på hvitt at Bergen skal ha et byråd på fem, slik det er i dag. KrF og Venstre skal imidlertid være interessert i å øke til seks byråder, noe som åpner for to og ikke bare en KrF'er i kabalen.

Påtroppende byrådsleder Monica Mæland vil ikke kommentere innholdet i de pågående forhandlingene, men bekrefter at organiseringen av byrådet blir diskutert.

— Når det gjelder antallet er det fortsatt gjenstand for debatt, sier Monica Mæland til Bergens Tidende.

Målsnoren flyttet

Byrådsforhandlingene mellom Høyre, KrF og Venstre tok til torsdag i forrige uke, etter at Frp aksepterte en avtale med de tre byrådspartiene. Den gang lovet Torbjørn Hansen, leder i Bergen Høyre, resultater i midten av denne uken.

Siden det har forhandlerne sittet sammen to til fem timer daglig - inkludert forrige søndag.

Nå er målsnoren flyttet til slutten av neste uke. Da satser Monica Mæland på å ha klart både det politiske grunnlagsdokumentet og personer og posisjoner i det nye byrådet.

At forhandlingene trekker ut i tid, er ikke noe tegn på at det går dårlig, understreker Mæland:

— Et politisk parti bruker jo et halvt år på å få frem et partiprogram. Vi har til nå brukt litt over en uke. Flere av dem som deltar i forhandlingene er fritidspolitikere. Vi har ordføreren med oss som fortsatt har sine plikter å skjøtte. Alt dette skal tas hensyn til, sier Mæland.

— Er det noen fare for at dere ikke blir enige?

— Man skal aldri si aldri, men jeg ser positivt på utfallet.

Navn og posisjoner

Grunnlaget for drøftingene er et dokument som de tre partienes sekretærer har sydd sammen. Her gjennomgås politikkområde for politikkområde.

Parallelt med dette har Monica Mæland sonderinger med Hans-Carl Tveit (V) og ordfører Kristian Helland (KrF). Det indre kabinett drøfter navn og posisjoner.

Etter det BT har grunn til å tro er Høyres skolepolitiske talsmann Henning Warloe tiltenkt en plass i byrådet. Men skole er et område også Venstre kan tenke seg.

Hilde Onarheim skal være påtenkt oppgaven som gruppeleder for Høyre i bystyret.

Høyres Martin Smith-Sivertsen avviser at han er aktuell for byrådet:

— Jeg skal ikke inn i byrådet, sa Smith-Sivertsen bestemt i en samtale med BT mandag.

KrFs Lisbeth Iversen som ville vært en klar byrådskandidat, er heller ikke aktuell. Hun har dette året familien bosatt i USA og skal pendle.

De tre partiene skal være enige om at KrF får stedfortredende byrådsleder, og Venstre andre stedfortredende, uavhengig av byrådsavdeling. Med et slikt prinsipp på plass står partiene friere til å fordele posisjoner. I dag er det finansbyråden som er byrådsleders førstevikar.

PRAT OM POSISJONER: Monica Mæland (H) og Kristian Helland (KrF) (sittende) er ennå ikke kommet til enighet om det nye byrådet. Høyre vil ha fem byråder, mens Kristelig Folkeparti og Venstre skal være interessert i seks.<p/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ