— Det er lite forskning på hvordan dette fungerer. Dersom man skal fortsette å bygge slike skoler i Bergen, er det nødvendig å samle slik kunnskap, sier Simen Willgohs (SV).

— Greit for meg, men bystyret har stemt for baseskoler, sier skolebyråden.

Base er fremtiden

Alle fremtidige skolebygg i Bergen skal bygges som baseskoler. Nå ber SV om en høring. For å få det til, må minst fire av oppvekstkomiteens elleve medlemmer stemmer for høring.

Arbeiderpartiets tre medlemmer i oppvekstkomiteen - Silje Christensen, Line Mai Turøy og Abdelmajid Jerad - samt Kjell-Andre Johannessen fra Venstre stiller seg positive, uten at spørsmålet er behandlet i partigruppene.

— Vi skal diskutere det på gruppemøte på torsdag, men jeg støtter i utgangspunktet Willgohs i dette, sier Christensen.

— Høringer holdes for å få mer kunnskap og se på hvilke erfaringer andre har gjort. Det må jo være bra, mener Johannessen.

Skolebyråd Tomas Moltu mottar innspillet med begrenset entusiasme. Han viser til at spørsmålet ble behandlet som en del av skolebruksplanen som ble vedtatt høsten 2006.

— Den gang ble det gitt sterk tilslutning til at fremtidens skoler i Bergen skal bygges som baseskoler. Jeg kan ikke se at det er noe som skulle tilsi at det er behov for en høring nå, sier Moltu.

— Men det er ikke noen kampsak for meg å hindre det.

- Ikke god skole

Simen Willgohs bedyrer at han verken er for eller mot baseskoler.

— Jeg vil ikke være forutinntatt, men jeg innrømmer at jeg gjerne er litt skeptisk. Det kan godt være fordi jeg ikke kjenner det godt nok.

— Vi vet at det kan fungere bra noen steder, men vi vet nok om at det også ikke fungerer.

En del av kritikken som har kommet mot baseskoler går ut på at det lett blir for mye støy. En annen innvending bunner i en tro på at elever med spesielle behov eller konsentrasjonsvansker får problemer.

— Dersom måten vi organiserer skolen og skolebyggene på gjør at noen elever faller fra, er ikke det en god skole for Norge, sier Simen Willgohs.

I Bergen er baseskoler foreløpig et begrenset fenomen. Apeltun skole holdes frem som det bergenske flaggskipet for baseskoler. Den har vunnet flere priser. Den har i tillegg scoret relativt høyt på trivselsmål i elev- og foreldreundersøkelser, samt på nasjonale prøver.

— Der forteller de at det fungerer fint. Det gjør det sikkert også, sier Simen Willgohs.

— Men skolen har i stor grad elever med ressurssterke foreldre, få minoritetselever og en lav andel elever med spesielle behov. Det er nettopp slike elever som kan slite mer i åpne løsninger. Det tror i hvert fall jeg.

- Fleksible bygg

— En foreløpig konklusjon er at vi vil ha både klasserom og baser, sier gruppeleder for SVs bystyregruppe og leder for kultur og utdanningskomiteen i Oslo, Knut Even Lindsjørn.

Han var initiativtaker til vårens høring om baseskoler i Oslo.

— Høringen ga ingen klare svar, selv om erfaringene er at på nye baseskoler som er bygget fra bunn av og hvor dette er kjent for foreldre og lærere helt fra starten, går det bra.

— Men når man endrer en eksisterende skole har vi sett at det ikke fungerer like bra. Hvis ikke alle er motiverte, så skjærer det seg.

Løsningen er «ja takk, begge deler», mener Lindsjørn.

— Skal vi bygge for fremtiden må det bygges fleksible bygg slik at det er mulig å endre skolene. Det kan hende at man ender opp med noe annet om ti år.

Åpent landskap eller tradisjonelle klasserom? Hva mener du? Diskuter her!