Psykiaterne Jan Øystein Berle og Leif Erik Rønneberg Hauge gjennomførte fire samtaler med den 19 år gamle drapstiltalte i løpet av våren.

Bakgrunn: Tidslinje for Os-drapet

I juni konkluderte de med at han ikke var psykotisk på drapstidspunktet.

19-åringen er tiltalt for drap og voldtekt av Hilda Feste (98). Hun ble drept i sin egen eldrebolig på Os, 1. nyttårsdag i år.

Rettssaken fortsatte mandag med de psykiatrisk sakkyndiges forklaring.

Kriteriene

De beskrev 19-åringen som umoden for alderen, med et enkelt og konkret språk, og med et evnenivå under gjennomsnittet, men innenfor normalen.

Psykiater Berle mener mye taler for at 19-åringen oppfyller flere av kriteriene som kreves for diagnostisering av dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Dette er kriteriene:

  • Utvise kald likegyldighet overfor andres følelser, manglendeempati.
  • Uansvarlighet og manglende ansvarsfølelse og respekt for sosialenormer, regler og/eller forpliktelser.
  • Mangle evner til å opprettholde/forbli i relasjoner med andre mennesker, men uten vansker med å etablere nye relasjoner.
  • Har lavfrustrasjonstoleranseeller en lavaggresjonsterskeleller begge, inkludert voldeligadferd.
  • Manglende evne til å føle skyld eller til å lære av erfaringer ellerstraff.
  • Har tendens til å komme med bortforklaringer og til å væreprojiserende, dvs. til å gi andre skylden for sine egne negative sider.

Ikke psykotisk

Jan Øystein Berle sier til bt.no at alle punktene er aktuelle.

— Jeg tror ikke jeg kan differensiere mellom punktene. Det handler om totaliteten, sier Berle.

I retten var hans kollega Hauge mer usikker, selv om de begge mener at kun nyanser skiller dem.

Både Berle og Hauge sier de finner de samme trekkene. Men Hauge mener 19-åringen er for ung og umoden til å si at han lider av dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Hauge viste til at tiltalte er en ung mann som er umoden for alderen, og med et «begrenset repertoar».

— Hos unge mennesker vil diagnosekriteriene lettere kunne påvises. Men det er ikke like sikkert at trekkene dermed vil være varige, sa Hauge.

Spørsmålet vil uansett ikke ha noen betydning for straffeansvaret, siden de ikke finner at 19-åringen kunne være bevisstløs eller psykotisk på gjerningstidspunktet.

- Viser ikke følelser

Berle viste til at tiltalte gjennom rettssaken har oppført seg med lite følelser.

— Skal jeg peke på noen punkter, må det være hans manglendeemosjonelle reaksjoner. Jeg reagerer på hvor lite emosjoner som kommer, sa Berle i retten.

— Nå kjenner (tiltalte) godt til saken, det som kommer frem i retten er ikke nytt for ham. Kan det påvirke hans opptreden, spurte forsvarer Rolf Knudsen.

— Det kan det selvfølgelig. Men her blir det en totalitet avnokså mange faktorer. Min vurdering er en samling av dethele. Det kan være urettferdig, jeg kan ha gjort en gal vurdering, men de tovenninnene som har vært kjærester med ham og kjent ham gjennom en lang periode, jegsynes at det de sier, hvordan de ordlegger seg, er viktig.