Fylkeslegen har levert en knusende foreløpig tilsynsrapport om forholdene ved Florida sykehjem i Bergen. Fylkeslegen mener blant annet at det er for få leger og sykepleiere og at pasientbehandlingen er uforsvarlig.

Torsdag skal Bergen kommune og fylkeslegen gjennomgå rapporten.

— Høy bemanning

Men både etatssjef for sykehjem Karl Henrik Nicolajsen og kommunaldirektør Finn Strand mener bemanningen på Florida er høy.

— Florida er det best bemannede sykehjemmet i hele kommunen. Vi har styrket det både på lege- og sykepleiersiden, sier Finn Strand.

Han er uenig med fylkeslegens vurdering på flere punkter, men vil ikke gå i detaljer før torsdagens møte. Han mener imidlertid at fylkeslegens rapport baserer seg på historiske hendelser, og ikke tar hensyn til de tiltak kommunen allerede har iverksatt.

Karl Henrik Nicolajsen setter spørsmålstegn ved fylkeslegen som i sin rapport skriver om for liten bemanning.

— Hvis bemanningen vi har på Florida er uforsvarlig, får det konsekvenser for alle sykehjem i Norge. Den høyeste legedekningen i Bergen er på Florida, sier Nicolajsen.

- Har skjerpet rutinene

Fylkeslegen skriver i rapporten sin at tilsynet har avdekket alvorlige mangler ved styringen ved sykehjemmet. Styrer Anita Grinde ønsker ikke å uttale seg til avisen fordi rapporten er foreløpig. Hun henviser til Karl Henrik Nicolajsen.

Nicolajsen mener kommunen har rutiner for avvikshåndtering.

— Men uansett er det kjempealvorlig når ting skjer, og vi har skjerpet rutinene våre, sier Nicolajsen.

Kun det som klassifiseres som alvorlige avvik blir meldt med en gang fra sykehjemmet inn til kommunen.

- Trygt på Florida

De alvorlige forholdene ved Florida vil få konsekvenser for alle sykehjemmene i Bergen. Kommunaldirektør Finn Strand varsler en gjennomgang av alle sykehjem med bakgrunn i fylkeslegens tilsynsrapport.

— Alt som fremkommer i tilsynsrapporter vil bli tatt med videre til institusjonene som ikke har vært gjenstand for tilsyn. Det er jo hele vitsen at vi skal lære av dette, sier Strand.

- Er det trygt for pasienter å være på Florida sykehjem?

— Ja, det er det. Det er god bemanning der, og sykehjemmet har stor oppmerksomhet knyttet til seg, sier Strand.

Det er bare tre måneder til driften ved sykehjemmet skal flyttes til et helt nytt sykehjem i Fyllingsdalen.

— Da vil vi restrukturere alt, sier Strand.