— Jeg er ikke enig i premissene hennes. Jeg oppfatter det som at vi lojalt har fulgt Bergen Høyres program både i bybane-saken og når det gjelder opera, sier Mæland.

Hun sier at Bybanen er et spleiselag mellom kommune og stat både på investerings- og driftssiden.

— For øvrig beklager jeg enhver utmeldelse av Høyre, sier Mæland.

Ordfører Herman Friele beklager også Grimstads utmeldelse, men sier at slikt skjer i alle partier.

Han er ikke enig i Grimstads vurdering av Høyre-ledelsens forhold til Fremskrittspartiet.

— Etter valget har jeg opplevd at Erna Solberg har et åpent forhold til Frp. Jeg respekterer at hun var litt mer bundet enn meg under valgkampen, sier Friele.

Finans- og kulturbyråd Henning Warloe har merket seg at Grimstad er uenig i byrådets operasatsing.

— Men vi må gjøre det som er i Bergens interesse. Når vi får så klare signaler fra staten så må vi forholde oss til det. Valget er enten å gå for DNS-løsningen eller ingenting, sier Warloe.