43,5 prosent av dei spurte meiner Noreg framleis bør ha soldatar i Afghanistan. Det går fram av ei fersk landsomfattande meiningsmåling, utført av Sentio på oppdrag frå BT.

Målinga viser at støtta til den norske deltakinga er stabil: Ei tilsvarande måling utført i mars, også denne for BT, gav nesten nøyaktig same resultat. Det er framleis fleire som seier ja enn nei til å ha soldatar der.

I månadene mellom dei to målingane har det vore ein jamn straum av dårlege nyheiter frå Afghanistan:

  • 2009 blir det blodigaste året sidan invasjonen i 2001, både for dei internasjonale ISAF-styrkane og for afghanske sivile. Hittil i år har 483 allierte soldatar mista livet.
  • Presidentvalet i august, som NATO og USA hadde lagt ned store ressursar i å få gjennomført, vart ein skandale. Valfusk i ekstremt omfang vart avdekt. President Hamid Karzai sikra seg attval etter at opposisjonskandidaten trekte seg i protest.
  • Det har kome stadig nye avsløringar av at både regjeringa og familien til president Karzai er involvert i narkotikatrafikk og korrupsjon i stor stil.

– Finst ingen opposisjon

Ingenting av dette ser ut til å ha påverka nordmenns halding til den norske deltakinga.

– Konsensuslinja i norsk utanrikspolitikk ser ut til å ha gjennomslag, seier Afghanistan-ekspert og rådgjevar Helge Lurås ved Norsk Utanrikspolitisk Institutt (NUPI). Han peikar på at Afghanistan aldri vart eit stort tema i valkampen i haust.

– SV sit i regjering og er lunkne. Den einaste opposisjonen finst på ytste venstre, seier Lurås.

Han trur mange som elles ville vore negative til Afghanistan-innsatsen støttar opp om krigen, fordi dei ikkje kjenner seg heime blant dei som står langt ute på venstre fløy.

Sjølv er Lurås ein av dei norske forskarane som er mest kritisk til NATOs strategiar i Afghanistan.

– Også dei store norske mediehusa har slutta opp om regjeringas argument, seier Lurås.

Alliert motstand

Støtta til den norske innsatsen er størst blant Høgre-, KrF— og Ap-veljarar. I SV og Raudt meiner berre ein av fem at Noreg framleis bør delta med soldatar.

Nordmenn skil seg frå dei fleste av våre allierte. Både i USA og Storbritannia motstanden større enn støtta til krigføringa. I Storbritannia sa 71 prosent denne månaden at dei ønskjer ei attendetrekking det neste året. Berre 22 prosent var imot.

I USA meiner 52 prosent at krigen i Afghanistan ikkje har vore verdt prisen, i ei meiningsmåling utført for Washington Post og ABC News i november. Det er den største krigsmotstanden som har vore målt sidan 2007.

I Tyskland vil 65 prosent av dei spurte ha soldatane heim innan fire år, viser ei fersk meiningsmåling.

Mange og ulike argument

– Dersom fleire norske soldatar misser livet, vil desse spørsmåla få mykje meir merksemd. Det vil krevje klarare svar frå politikarane om kvifor vi er der, og kva i Afghanistan som er så viktig at det er verdt å ofre livet for. Hittil har vi vore veldig heldige, seier Lurås.

Medan Noreg har mista fire soldatar sidan invasjonen i 2001, har amerikanarane mista 928, Storbritannia 235 og Tyskland 34.