• Kaptein Sverre J. Hagland er selvfølgelig skuffet over at han blir tiltalt, men uendelig lettet over at det ikke er en drapstiltale, sier advokat Per Magne Strandborg.

— Han er lettet over at det nå er en avgjørelse, og ikke minst er han lettet over at overstyrmann Olav Skjetne slipper tiltale, sier Strandborg.

— Det er snart to år siden Sleipner-forliset, og denne tiden har vært svært tung for kapteinen, legger han til.

Advokat Strandborg tror neppe kapteinen vil få en straff opp mot strafferammen på tre års fengsel.

Hordaland politidistrikt anbefalte i sin innstilling til Statsadvokaten at både Hagland og Skjetne måtte tiltales for uaktsomt drap. (NTB)