Brosvik meiner kommunen var ubudd på eksplosjonskatastrofen, trass i den halvanna år gamle beredskapsplanen.

– Vi er gode på det vi har øvd på, som båtar som går på land og oljeutslepp. Men vi har ikkje vore god på helsefarar som kjem snikande.

Brosvik samanliknar situasjonen med korleis Bergen kommune vart tatt på senga då Giardia-epidemien kom for fullt i 2004.

– Då ulykka skjedde, hadde vi møte dagen etterpå. Der konkluderte vi med at oppfølginga var i orden. Det var også rett i høve til den akutte krisa.

– Vart beredskapsplanen følgt i etterkant?

– Det var vel der den var tynnast. Vi var klar over lukta, men ho hadde også vore der tidlegare. 6. juni fekk vi meldingar om folk som hadde blitt sjuke, og 8. juni heldt vi møte i krisegruppa, seier Brosvik.

Krisegruppa bestod av rådmann med stab, kommunelege Tommy Norman og Brosvik sjølv.

Etter at den akutte situasjonen var over, tok ikkje beredskapsavdelinga til fylket kontakt. Brosvik er ikkje sikker på om det hadde hjelpt.

– Eg veit rett og slett ikkje. Det hadde vore nyttig om nokon med meir erfaring hadde tatt kontakt. Som for eksempel då fylkeslege Øgar gjorde det.

– Burde han som fylkesmann gjort det før?

– Han bør nok sjå på si eiga rolle. Men dei hadde vel heller ikkje grunn til å ta kontakt før, seier Brosvik.