– Lønnsslippene har vært totalt uforståelige. For folk i turnus har det vært umulig å kontrollere om de har fått det de har krav på, sier Lise Strømme, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på Kvinneklinikken.

Avdelingsjordmødrene har fått mange henvendelser fra oppgitte ansatte, som har fått feil lønn.

– Å sikre at folk til syvende og sist får det de har krav på, har vært enormt tidkrevende, sier klinikkjordmor Gunn Gabrielsen.

Sykepleierforbundet har satt foten ned.

– Vi har sagt at nå er det nok. Situasjonen er uholdbar. Men vi føler at vi blir tatt på alvor på en helt annen måte enn før. Det er vi glad for. Fra april har vi sett en bedring. Det er fremdeles feil, men ikke i samme grad, sier Strømme.

– Men kan de ansatte føle seg trygge på at de faktisk får det de har krav på til slutt?

– Godt spørsmål. Vi er trygge på at det er vilje til å rydde opp, men jeg er i tvil om det er ressurser nok til å gå gjennom fire tusen lønnsutbetalinger fra februar til april for å finne eventuelle feil. Folk må være våkne og melde fra, hvis de er usikre på om de har fått rett lønn.