Som bt.no skrev i går, ønsker regjeringen mer tid til å grundigere utrede hevingsalternativet. Årsaken til dette er den knusende rapporten om kvalitetssikring som Dovre Group AS leverte like før jul. Den konkluderte med at hele prosessen bør nullstilles, man bør begynne på nytt med blanke ark.

— Regjeringen har ikke endret standpunkt. Ubåtvraket skal håndteres på en miljømessig best mulig måte, både av hensyn til sikkerhet, våre produktive hav- og kystområder og folk som lever langs kysten. Vi har ikke råd til å utsette miljøet for risikoen ved en mislykket hevingsoperasjon. Det ansvarlige nå er å skaffe oss den kunnskapen vi mangler før vi går videre, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

I den nye utredningen skal også tildekkingsalternativet inkluderes, i tillegg til et alternativ som eventuelt kombinerer heving og tildekking i dette arbeidet.

— Det er tungtveiende faglige grunner til at det nå foretas en grundigere vurdering av saken. Det er nødvendig å sikre at alle miljøkonsekvenser er kartlagt og vurdert før tiltak iverksettes, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i pressemeldingen.

Utredningsarbeidet skal bli satt i gang så raskt som mulig, og selskapet som skal gjøre jobben vil bli valgt ut blant dem som er prekvalifisert til å gjennomføre slike utredninger.

Hva synes du om avgjørelsen? Si din mening her.