Da mudderet rundt akterenden på vraket av U 864 ble fjernet natt til lørdag, flyttet vraket seg 40 cm. Videre arbeid kunne medføre risiko for at det ble virvlet opp kvikksølvholdig mudder. Forsøket på å ta seg inn i kjølen på vraket ble derfor stanset umiddelbart.

Hensikten med å ta seg inn i kjølen var å hente ut noe av kvikksølvlasten.

Skroget revnet

— Da det fjernstyrte utstyret begynte å grave mudderet som lå under ubåtvraket, satte skroget seg i bevegelse og flyttet seg 40 cm. Da 850 tonn stål som har ligget i ro i 60 år begynte å røre på seg, beordret jeg stopp i gravingen, forteller Beredskapsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverket.

— Vraket ligger i en skråning på havbunnen. Hvis vi hadde fortsatt gravingen, kunne vi risikert at vraket skled lengre ned i havdypet. Da hadde vi aldri fått anledning til å vite hva som ligger i kjølen på vraket, sier han.

Sletner forteller at under gravingen, løsnet skjøten mellom to stålplater i skroget. Også dette var forhold som tilsa at videre arbeid var risikabelt.

150 meter forurenset

— Beslutningen om å stoppe videre arbeid, betyr at vi ikke har fått slått fast hva som befant seg inn i kjølen. Men det er viktig for oss å unngå å gjøre galt verre, sier Sletner.

Han sier at spesialfartøyet «Geoholm» nå har avsluttet sitt to uker lange tokt.

— Arbeidet har vært tidkrevende og komplisert. Det viktigste vi har funnet ved dette toktet, er at vi har fastslått at området på havbunnen som er forurenset av kvikksølv, har en radius på 150 meter. Dette er langt mindre enn det vi hadde antatt.

Bare to alternativer

Sletner sier til BT at hendelsen natt til lørdag medfører at en av de tre alternative løsningene Kystverket har vurdert, nå faller bort.

— Alternativet med å ta seg inn i ubåten for å fjerne kvikksølvlasten og så dekke til vraket og havbunnen rundt, er nå droppet som følge av hendelsen natt til lørdag, sier han.

Dermed gjenstår to alternativer:

  • Vraket blir hevet.
  • Vraket med kvikksølvlast dekkes til.

Nå skal flere instanser uttale seg om hvilken løsning man skal gå for.

— Fiskeri- og kystdepartementet vil få vårt forslag før jul, forteller Sletner.

Selve operasjonen med å fjerne miljøtrusselen fra ubåtvraket vil skje sommeren 2007.