De ti millionene Stortinget skal bevilge er regnet som et forsiktig anslag på hva de nye utredningene skal koste.

Mens selve hevingen er blitt beregnet til en milliard kroner, nærmer utredninger og forstudier seg snart en tiendedel av den summen.

Allerede i 2008 uttalte daværende kystminister Helga Pedersen (Ap) at «U-864» var det vraket som var best utredet i norsk historie.

— Det finnes ikke sammenliknbare utredninger av hevingsprosjekter i Norge. Hevingen av atomubåten «Kursk» må være det nærmeste vi kommer, sier Johan Marius Ly, beredskapsdirektør i Kystverket.

Utredningsbåt 864

Stortinget har i flere omganger bevilget millionsummer for å utrede hevingen av ubåten. Det finnes anslagsvis 67 tonn kvikksølv om bord.

Pengene har, ifølge Ly, gått til utredninger, rapporter, feltundersøkelser og forstudier.

— Det har vært delrapporter, anbudsprosesser og sammenligninger av heving og tildekking av vraket, sier Ly.

Den siste utgiftsposten til nå er 3,4 millioner kroner til Dovre Group, som i fjor laget en konsekvensutredning.

Les også:

Berg-Hansen vil ikke lese ny rapport

Utredningen deres var den som satte stopper for det planlagte hevingsprosjektet — som nå skal utredes videre.

De 67 millionene som er brukt til nå er i 2010-kroner.

Marius Dalen, fagansvarlig for miljøgifter i Bellona, mener det er lite sannsynlig at det vil komme mye ny informasjon for de nye ti millionene.

Millionrulling

  • Jeg tviler veldig på at vi vil få vite så mye mer om ubåten. Samtidig sier stortingsproposisjonen at vi skal gå et stort skritt tilbake og vurdere både heving og tildekking på nytt, sier Dalen.

Derfor tror han ikke de ti millionene vil være tilstrekkelig for oppgaven som stortingsproposisjonen setter ut.

— Skal man gjøre dette grundigere enn det som allerede er gjort, vil det medføre store kostnader på å fysisk være til stede. Da ruller millionene raskt. Jeg skjønner ikke at det er samsvar mellom det regjeringen ber om og de pengene de bevilger, sier Dalen.

Arne Sortevik (Frp) er saksordfører for saken i Stortinget. Han mener den allerede er tilstrekkelig utredet.

— Operatøren, som har betydelig erfaring, sier at de var der de skulle være. Kystverket har sagt det samme. Det er dokumentasjon på at det både er mulig og ikke minst forsvarlig å fortsette, sier Sortevik.

- Penger uvesentlig

Han mener at pengene i seg selv er underordnet.

— Det vesentlige er at dette er en utsettelse som kommer fordi regjeringen vil spare penger nå, sier Sortevik.

Han mener at svakhetene som Dovre Group la frem, enten er tilbakevist eller rettet på.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) tar kraftig til motmæle mot Sortevik og Dalen.

— Dette er en kompleks sak. Noe lignende er ikke blitt gjort før. Da er det et stort behov for å skaffe kunnskap for å gjøre riktige valg for sikkerhet og miljø, sier Berg-Hansen.

Hun sier at pengesummene til utredning er noe hun ikke har reflektert over.

— Dette bekrefter det jeg har sagt hele tiden: Det er ikke pengene det er snakk om, men hvordan vi best skal gjøre dette, sier Berg-Hansen.

Stortinget skal behandle utsettelsen av saken 31. mai.

Om proposisjonen går gjennom slik regjeringen vil, skal både heving og tildekking utredes først i en ny forstudie. Denne skal deretter kvalitetssikres.