Det er ikke pengene, men usikkerheten ved selve hevingen, som gjør at regjeringen vil ha mer tid, og nye utredninger av hevingsprosjektet.

Årsaken til dette er den knusende rapporten om kvalitetssikring som Dovre Gruop AS leverte like før jul. Den konkluderte med at hele prosessen bør nullstilles, man bør begynne på nytt med blanke ark.

Det er omtrent der regjeringen er nå.

Skal opp

Bt.no får bekreftet i Fiskeri— og Kystdepartemenet at ubåtsaken passerer statsråd i morgen kl. 11. Deretter blir det presseorientering om bakgrunn for beslutningen om utsettelse, og konsekvensen av den.

Det er imidlertid ingen som i dag rører ved vedtaket av i fjor om at U-864 skal heves. Kilder i det politiske miljø sier dette vedtaket om ligger fast, til Stortinget eventuelt bestemmer noe annet.

Men spørsmålet når en heving kan finne sted, er mer åpent enn noen gang. Opprinnelig var det planen at arbeidet med hevdingen skulle starte i sommer, mens selve den tekniske hevingen av vraket fra havbunnen ved Fedje skulle skje sommeren 2011.

Dette blir neppe aktuelt nå.

Nye høringer

Så snart Stortingets transportkomite får saken på sitt bord, tidlig neste uke, starter det politiske arbeidet. Noe av det første komiteen vil gjøre er å innkalle til en ny åpen høring om saken.

Det ble avviklet to høringer i komiteen i 2008, som resulterte i at daværende fiskeriminister Helga Pedersen konkluderte med at heving var det rette.

Nå vil komiteen bruke like mye kraft på å finne ut hvorfor det gikk galt, alt i prosjektfasen. For rapporten til Dovre Group ga hele dette arbeidet det glatte lag. Blant annet ble det hevdet at den foreløpige kontrakten som er inngått med det nederlandske bergingsfirmaet Mammoet Salvage, var en tilnærmet husmannskontrakt, der den norske stat var den klart svakest part. Dette i henhold i henhold til internasjonal juss.

Hvordan kunne dette skje, er spørsmål fiskeriminster Lisbeth Berg-Hansen vil måtte svare på i høringen.

Hva synes du om avgjørelsen? Si din mening her.