I en kort beskrivelse av oppdraget, skriver Kystverket:

Hovedoppgaven er å:

  • Fremskaffe alternative hevings— og fjerningsmetoder for miljøfaren knyttet til U-864 (kvikksølv)
  • Evaluere og finne beste hevings- og fjerningsmetode
  • Sammenligne beste hevings- og fjerningsmetode med tildekkingsalternativet, og gi en anbefaling.

I tillegg til dette, skal det også utføres flere tilleggsstudier:

  • Tydeliggjøre omfanget av hovedoppgaven.
  • Utrede korrosjon, ammunisjon, mudring, deponering, forflytting og annet i detalj.

Det er ingen ting i veien for at det dannes en gruppe som utfører oppdraget. Kystverket krever imidlertid at det skal inngås kontrakt med en juridisk bindende part.

- En bred prosess

— Vi legger opp til en bred prosess for å få grundig gjennomgang av alle alternativer for å løse miljørisikoen som kvikksølvet i og utenfor vraket av U 864 representerer, sier beredskapsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverket.

— Etter at anbyderne har sendt inn sine forslag, skal vi gå gjennom dem, og lage et forslag til løsning før jul. I midten av februar neste år skal en uavhengig gruppe evaluere alle hevingsforslag og alle firmaene som har sendt inn anbud. Dette gjør vi for å få en uhildet vurdering og for å unngå favorisering av Kystverket tidligere løsning, sier Sletner.

— 1. mai neste år skal så Kystverket legge frem sin endelige rapport. Denne rapporten skal ut på høring hos en rekke instanser. En slik høring utgjør en ny praksis for Kystverket. Etter høringen, skal vi gjennomgå hele materialet og legge frem vår endelig rapport til Fiskeri- og kystdepartementet med forslag til tiltak. Departementet tar den endelige avgjørelsen om valg av løsning, sier beredskapsdirektøren.

Tildekking ikke skrinlagt

— I anbudsinnbydelsen nevnes fortsatt tildekking. Er det fremdeles et alternativ?

— Kystverket foreslo som kjent tildekkingsalternativet. Dette valget gjorde vi ut fra kunnskapen vi hadde da. Statsråd Helga Pedersen har senere bedt Kystverket om å gå bredt ut og utrede heving enda bedre. Tildekking skal ikke utredes nærmere. Men det kan selvsagt dukke opp flere alternativer enn de vi har oversikt over i dag, sier Sletner.

— Når kan operasjonen starte på havbunnen utenfor Fedje?

— Det er vanskelig å si. Situasjonen på markedet der aktuelle selskaper opererer, vil spille inn når det gjelder tidspunktet for operasjonen, sier Tor Chr. Sletner.

Bergens Tidende