Kystverket har nylig inngått en avtale med DOF Subsea om både dette oppdraget og de nye undersøkelsene av vrakdelene og området rundt U-864. Kontrakten har en samlet verdi på ca. 55 millioner kroner. Når arbeidet er sluttført, vil alle utredningene til sammen ha kostet ca. 125 millioner. Beløpet inneholder også fjerningen av tungoljen fra vraket.

— Oljen må ut

— Oljen må uansett ut av vraket, uavhengig av hvilken metode som blir valgt for den videre sikringen av U-864, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.

Den ene metoden er å tildekke hele vraket, slik det ligger i dag, uten å røre kvikksølvet. Den andre er å hente ut kvikksølvet, og deretter dekke til det som ligger igjen på havbunnen og det forurensede området rundt.

— Hvis vi begynner å arbeide med vraket uten å fjerne oljen, risikerer vi at den lekker ut, sier Ly.

Foreløpige beregninger tyder på at det er mellom 200 og 300 kubikkmeter olje i skroget.

Ustabil del

— Normalt skal det være en overkommelig operasjon å få ut oljen. Det samme er gjort med en del skipsvrak langs kysten som også er blitt liggende siden annen verdenskrig, sier Kystverkets beredskapsdirektør.

Vraket består av to deler. Den ene delen ligger i en skråning.

— En del av informasjonen vår tyder på at den ligger noe ustabilt. I så fall kan det blir litt mer utfordrende å tømme denne delen for olje, sier Johan Marius Ly.

Den andre vrakdelen ligger på jevnere bunn. Fortsatt er man noe usikre på om det eksisterer en tredje vrakdel – midtseksjonen.

Norske DOF Subsea vant anbudsrunden om å gjennomføre både den nye miljøundersøkelsen og tømmingen av oljen fra U-864. Selskapet har omfattende erfaring med undervannsoperasjoner og kartlegging for offshorebransjen over store deler av verden.

Tidligst i 2014

I begynnelsen av desember starter DOF Subsea på arbeidet med den nye kartleggingen av forholdene rundt Fedje-ubåten. Værforholdene avgjør hvor lang tid arbeidet vil ta, men forprosjektet skal overleveres Fiskeri- og kystdepartementet neste høst. Deretter skal det underlegges en ekstern kvalitetssikring. En endelig avgjørelse i valg av metode for å sikre ubåten, kan derfor først foreligge i 2014.

— DOF Subsea skal etter planen ikke røre selve vraket i arbeidet sitt i desember. Selskapet skal først og fremst ta sedimentprøver i området rundt, men også foreta nye vurderinger av hvor stabilt vraket ligger. Forhåpentlig vil de nye undersøkelsene føre til at beslutningsgrunnlaget i valg av metode blir tryggere, sier Johan Marius Ly.

Fester lit

Fedje-ordfører Kristin Handeland (Ap) er glad for at de nye undersøkelsene av ubåtvraket og området rundt det snart kommer i gang. Utredningsarbeidet har så langt pågått i over åtte år.

— Det er lenge siden forrige undersøkelse. Den som skal utføres nå, skal dessuten være grundigere og mer omfattende enn tidligere. Vi fester lit til det arbeidet som skal utføres, men er selvsagt spente på om det blir registrert noen endringer med vraket og forurensningen rundt det, sier hun.

Ordføreren ser frem til at U-864 blir tømt for olje.

— Men det er selvsagt kvikksølvet vi er mest bekymret for, sier Kristin Handeland.

En ren tildekking av ubåten og området rundt, er grovt kostnadsberegnet til ca. 600 millioner kroner. Heving og tildekking av resten vil trolig komme på over en milliard.