• Først om en måneds tid vil Statens Strålevern kunne slå fast om det finnes uran om bord i det tyske ubåtvraket ved Fedje.

Forskningsleder Jarle Klungsøyr ved Havforskningsinstituttet sier dette til bt.no. Klungsøyr er med i gruppen som kartlegger forurensningsfaren knyttet til den tyske ubåten "U864", som ble senket utenfor Fedje under krigen.

KNM "Tyr" tok prøver av havbunnen ved ubåtvraket i midten av desember i fjor. Prøvene viste som kjent at det var ekstremt høyt kvikksølvinnhold i bunnprøven. Senere har det vært spekulert i om det også befinner seg uran om bord i ubåtvraket.

Forskningsleder Klungsøyr sier til bt.no at det ikke foreligger indikasjoner på at det virkelig er uran i vraket.

— Ingen opplysninger tilsier at det var uran om bord i "U864" da den ble senket utenfor Fedje. Men en tilsvarende tysk ubåt som ble stanset utenfor USA på slutten av krigen, hadde uran-last om bord. Derfor har vi bestemt oss for å undersøke om havbunnen ved vraket utenfor Fedje er forurenset av uran. Prøver fra havbunnen er sendt til Statens Strålevern som skal analysere om det finnes uran i prøvene, sier Klungsøyr.

— Strålevernet måler om bunnprøvene avgir alfa- eller gammastråling. Gammastrålingen er rask å finne ut av, mens det tar lengre tid å måle eventuell alfastråling. Vi har fått muntlig orientering om at det ikke er påvist gammastråling fra prøvene. Først om noen uker vil vi få en endelig rapport med resultatet av målingen av eventuelle alfastråler, sier Klungsøyr.