I dag ble det ikke flertall for noe forslag da komite for teknikk og miljø behandlet saken. SV og Venstre gikk mot, Ap og Høyre for, mens Frp fremmet sitt eget forslag om å utrede nærmere kreftfaren og mulighetene for Horsøy som fiskerihavn.

I Frps forslag ligger det innbakt et ja, derfor er det mye som tyder på at flertallet sier ja når saken kommer til fornyet behandling på neste møte.

Komiteleder Asbjørn Pettersen (Ap) vil frem til da prøve å samle et ja-flertall:

— Siden Frp åpenbart er villig, vil vi prøve å forhandle frem en løsning med dem, sier Pettersen.