På en pressekonferanse i går ble det vist videoopptak av operasjonen da Sjøforsvarets KNM «Tyr» onsdag hevet de to stålflaskene som tidligere har vært påvist utenfor vraket av den senkede tyske ubåten.

Flaskene er større enn dem som ble brukt til transport av kvikksølv under den annen verdenskrig. Den ene flasken var sterkt ødelagt av rust, mens den andre var i god forfatning. Sistnevnte er trolig en trykkluftflaske.

Seniorrådgiver Carl Magne Hansen i Kystverkets beredskapsavdeling sa på pressekonferansen at laboratoriet ved Haakonsvern orlogsstasjon skal åpne flasken for å se om den inneholder kvikksølv eller andre stoffer.

Egenvekten på kvikksølv er 13,6 kilo. Det vil si at en liter kvikksølv veier 13,5 kilo. Vekten på stålflasken, er så lav at Hansen gikk langt i å konkludere at den ikke inneholder kvikksølv. Han sa og at det så langt ikke er vurdert om man skal sende dykkere inn i ubåtvraket.

Ikke spor av kvikksølv

KNM «Tyr» har også tatt opp prøver av havbunnen nær det tyske ubåtvraket. Dette skal også analyseres for å fastslå om det inneholder kvikksølv. Resultatet av de to analysene vil foreligge innen 14 dager.

Forskningsleder Jarle Klungsøyr ved Havforskningsinstitutt sa at det ikke er funnet kvikksølv i oppdrettsfisken som er produsert i området i nærheten av stedet vraket ligger. Klungsøyr sa at det foreløpig ikke er indikasjoner på at det er kvikksølv i ubåtvraket.

Men hvis slik indikasjon skulle dukke opp — eventuelt etter at resultatet av de to analysene er klart - vil instituttet følge opp med undersøkelser av fisk og bunndyr fra området. Dette er kompliserte og kostbare undersøkelser. Før det er funnet klare indikasjoner på at det lekker kvikksølv fra ubåtvraket, vil ikke slike undersøkelser bli gjennomført, sa han.

Ikke fiskeforbud

— I noen medier er det spekulert i at det ligger 65 til 70 tonn kvikksølv i vraket, sa informasjonssjef Ove Arnesen i Kystverket.

— Men det er viktig å presisere at denne teorien er ikke styrket av de funn som hittil er gjort. Like fullt tar vi forholdsregler som om det skulle ligge kvikksølv i vraket. Når analysene av de to flaskene foreligger, vil alle parter drøfte om det er grunn til å foreta nye undersøkelser, sa Arvesen.

På pressekonferansen ble det spurt om det er grunn til å advare mot å fiske i området rundt vraket. Forskningsleder Klungsøyr sa at så lenge det ikke er indikasjoner på at havbunnen på det aktuelle stedet er forurenset, er det ingen grunn til å vurdere restriksjoner på fisket.

Skipssjefen på KNM «Tyr», kommandørkaptein Hans Petter Baade, sa at vraket av U864 ligger på 150 meters dyp. Han sa at vraket er å betrakte som en krigsgrav i og med at 73 mann omkom da ubåten ble senket. Baade sa det er ønskelig at det vises respekt for graven slik at ingen sportsdykkere forsøker å ta seg inn i vraket. Han la til at vraket ikke er rørt i den operasjonen KNM «Tyr» nå har gjennomført.

FLASKER: Skipssjef, kommandørkaptein Hans Petter Baade (til venstre) og seniorrådgiver Carl Magne Hansen viser de to stålflaskene som ble tatt opp fra havbunnen. Det gule røret i midten ble brukt til å hente opp stålflaskene - den intakte til venstre og den sterkt istykkerrustne i kassen til høyre.<br/>FOTO: KNUT STRAND