Mange har grunn til å være spente formannskapsmøtet. I avtalen om salg av BKK-aksjer har alle kommunene vetorett. Og mens SV vil beholde alle aksjene, vil Høyre, Frp og Sotralisten kvitte seg med samtlige. De tre sistnevnte ble i går kveld enige om en felles strategi.

Fjell har sagt nei til å akseptere at Fusa får selge samtlige av sine aksjer. Os og Osterøy har tidligere forhandlet frem lignende avtaler, der de andre kommunene må kjøpe aksjer fra dem. Som et løsningsforslag har finansbyråd Trond Tystad i Bergen kommune antydet at de kan ta hånd om Fjells andel av Fusa-aksjene. Denne summen utgjør ti millioner kroner.

— Det er for enkelt å si at Bergen skal ta på seg alle forpliktelsene. Flere bør være villige til å gi litt i denne saken, og da tenker jeg på Os, Osterøy og Fusa, sier Mjeldheim. Han er soleklar på at ti millioner kroner er for lite. Partiene ønsker en løsning hvor de får solgt flere av aksjene.

To tidligere Frp-representanter holder trolig nøkkelen til en løsning på morgendagens formannskapsmøte. Det lyktes ikke Bergens Tidende å komme i kontakt med noen av disse i går.