• Seriøse aktører må konkurrere mot bedrifter som prøver å omgå reglene, ved at deler av staben får lavere lønn.