USA hadde varslet om at det ville bli lagt frem beviser for at Irak bruker penger ment for humanitær hjelp til kjøp av bl.a. tunge lastebiler som bygges om til rakettramper og andre militære formål.

Formannen i sanksjonskomitéen, Norges FN-ambassadør Ole Peter Kolby, sier til Bergens Tidende at han har fått antydninger fra amerikanerne om at det vil bli lagt frem etterretningsmateriale, bl.a. i form av satellittbilder.

Det er uvanlig at amerikanerne deler slik informasjon, selv med sine nærmeste allierte.

Møter irakerne

Møtet i sanksjonskomitéen startet ved 21.30-tiden (norsk tid) og var ventet å vare til over midnatt.

I dag, torsdag, skal FNs generalsekretær Kofi Annan etter anmodning fra irakerne, møte en høytstående irakisk delegasjon, ledet av utenriksminister Naji Sabri. Det er uvisst hva som er formålet med møtet, men det spekuleres i FN-hovedkvarteret på om Irak ønsker å vise seg mer samarbeidsvillig og tillate FNs våpeninspektører å reise til Irak igjen for å undersøke om Irak etterlever FN-resolusjonene.

Irakerne har overraskende gått med på at lederen for FNs våpeninspektører i Irak (UNMOVIC), den svenske diplomaten Hans Blix, blir med på møtet med Annan.

Ikke rom for forhandlinger

Norges utenriksminister Jan Petersen, som de siste dagene har oppholdt seg i New York, sa i et møte med norsk presse at FNs generalsekretær ikke har noe forhandlingsrom.

— Irakerne må etterleve alle FN-resolusjoner før det kan bli snakk om å lette på sanksjonene, sa Petersen.

Den irakiske delegasjonen inkluderer også våpeneksperter, og dette oppfattes i FN-hovedkvarteret som et utspill nettopp for å få i stand en dialog.

Møtet mellom FNs generalsekretær og irakerne er det første på ett år, og det kan være begynnelsen på et tøvær i forholdet mellom FN og Irak.

Noen observatører fremholder at USAs sabelrasling de siste månedene kan ha spilt en rolle, og at dette kan ha ført til at Irak nå vil vise seg mer samarbeidsvillig for å unngå et amerikansk militært angrep.

Nakketak

Det er klart at amerikanerne har et behov for å rettferdiggjøre sin egen steile holdning til import av mat og utstyr til Irak.

USA har gjentatte ganger nektet å gå med på at Irak får importere bl.a. tunge lastebiler som betales med penger fra det såkalte «mat for olje»-programmet.

— USA er blitt kritisert for dette, og det kan være at amerikanerne nå vil vise at de har hatt rett, sier ambassadør Kolby.

Andre observatører peker på at dette diplomatiske nakketaket også kan være innledningen på en amerikansk prosess i Sikkerhetsrådet for å få medhold i en tøffere politikk mot Irak.