Amerikaneres skrantende kunnskaper om det som foregår utenfor deres eget land, er velkjent. Men National Geographics store undersøkelse om unges geografikunnskaper i ni land, avslører at amerikanerne er nesten like kunnskapsløse om sitt eget land.

3250 ungdommer mellom 18 og 24 år har svart på de 56 spørsmålene fra National Geographic.

Bare 25% av de spurte amerikanerne klarte å svare rett kategori på spørsmålet om hvor mange innbyggere det er i USA — til tross for at kategoriene var svært vide. Riktig svaralternativ var "mellom 150 og 350 millioner", men 3 av 4 amerikanere trodde altså at det var enten under 50 millioner innbyggere eller over en halv milliard.

Dermed ble amerikanerne slått av samtlige andre land på spørsmålet som gjaldt deres egen hjemmebane. Hele 55% av svenskene visste for eksempel hvor mange det bor i USA.

Ved en eventuell krig mot Irak får vi håpe at George Bush & Co. sjekker atlaset nøye i forkant. Hele 85% av unge amerikanere klarer nemlig ikke å plassere Irak eller Afghanistan på kartet. 30% finner ikke Stillehavet, enda det dekker store deler av jordkloden. I gjennomsnitt svarte USA-ungdommen rett på langt under halvparten av spørsmålene.

HVOR ER VI?? George W. Bush har aldri imponert med sine geografikunnskaper. Han er i godt selskap blant sine landsmenn.
FOTO: SCANPIX