JOHN LINDEBOTTEN

Grunnen til avslaget skal være at Kadeers ektemann, Sidike Rouzi, ennå ikke har fått amerikansk pass. I et brev til utenriksminister Jan Petersen ber han om hjelp overfor amerikanske myndigheter.

Prisvinneren selv, Rebiya Kadeer, sitter fengslet i Kina og får ikke forlate landet. Hennes forbrytelse er kampen for selvstyre for uigurenes autonome region, Xinjiang. For denne kampen er hun blitt tildelt Professor Thorolf Raftos Minnepris for 2004. Overrekkelsen skal skje på Den Nationale Scene 7. november.

Postkortaksjon

I går startet Raftostiftelsen er postkortaksjon mot Kinas politiske ledelse. Oppfordringen er at Rebiya Kadeer blir satt fri. De to første som sendte av gårde signerte postkort var byrådsleder Monica Mæland og opposisjonsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Ettersom Rebiya Kadeer ikke kan motta prisen selv, er hennes ektemann og datteren Adika invitert av Raftostiftelsen til å motta prisen på vegne av prisvinneren den 7. november. Sidike Rouzi flyktet til USA i 1996.

— Det ville være synd om talerstolen skulle stå tom når prisen skal utdeles. Vi venter et hundretall uigurer fra Skandinavia og Tyskland til seremonien, sier styreleder for Raftostiftelsen, Arne Lynngård til Bergens Tidende.

Bestått eksamen

I brevet til utenriksminister Jan Petersen, datert 22. oktober, opplyser Rouzi at han har gjennomgått en eksamen som en del av prosessen for å få innvilget amerikansk statsborgerskap. Han venter nå på melding fra myndighetene om tid og sted for seremonien der han skal sverge troskap til grunnloven for få utlevert papirene. Rouzi skriver at han i mellomtiden bare får utreisepapirer ved dødsfall i den nærmeste familie eller dersom reisen åpenbart er til fordel for USA.

— Vi har i lengre tid hatt en dialog gående med UD. De henviser til at det er opp til amerikanske myndigheter å utstede de nødvendige reisedokumenter. Formelt sett er dette selvsagt riktig, men vi håper jo at UD kan rette en appell til Washington om å vise litt fleksibilitet i denne saken. Jeg håper i hvert fall at det ikke er politiske grunner til at UD så langt jeg vet ikke har engasjert seg, sier Lynngård.

Avtale med Inge Lønning

Nestlederen i Stortingets utenrikskomité, Inge Lønning, fra samme parti som Jan Petersen, er også interessert i utfallet av denne saken. Det er nemlig avtalt et møte 4. november mellom Utenrikskomiteen og Sidike Rouzi.

— Jeg var ikke klar over hvordan denne saken sto. Heller ikke visste jeg at Sidike Rouzi har sendt brev til Jan Petersen. Jeg vil forhøre meg i UD hvordan de vurderer realitetene i dette. Det ville vel nære naturlig med en underhåndskontakt mot amerikanske myndigheter via ambassaden i Washington. Og man kunne vel understreke at det var interessant for norske interesser å la Rebiya Kadeers ektemann og datter få komme til Norge, sier Inge Lønning til BT.

Pressetalsmann i UD, Karsten Klepsvik, lovet i går å undersøke hvor saken står med hensyn til Sidike Rouzis brev hvor han ber om Jan Petersens hjelp til å få reise til Norge.

STARTER AKSJON: Arne Lynngård og Raftostiftelsen har startet en postkortaksjon mot kinesiske myndigheter til fordel for prisvinner Rebiya Kadeer (bildet i bakgrunnen), som sitter fengslet. Nå skaper også USA problemer for prisutdelingen ved å holde tilbake Kadeers ektemann, som bor i USA.<p/>FOTO: SCANPIX