Ap-regjeringen har ikke funnet plass til missiltorpedobåten i Sjøforsvarets fremtidige struktur. Hvis det er flertall i Stortinget for dette synet, blir det ikke bygget flere slike MTB-er. KNM "Skjold" kan da bli solgt.Den amerikanske marinen sender en egen observatør til øvelsen Joint Winter i Nord-Norge i mars. Hensikten er å få et førstehånds inntrykk av hvordan KNM "Skjold" ter seg.

Amerikanerne vurderer fartøyet med tanke på bruk i kystvakttjenesten. En rekke kystpatruljefartøyer skal skiftes ut de nærmeste årene.