I 1994 var det 2400 norske studenter som tok et utvekslingsår ved et amerikansk universitet. Ti år seinere var tallet redusert til 1300.

— Denne utviklingen må vi snu. Vi har høye ambisjoner. Innen fem år skal vi komme opp igjen i 2400 studenter i året fra Norge til USA, sier den amerikanske ambassadøren i Norge, Ben Whitney, til Bergens Tidende.

— Den andre veien har det alltid vært få utvekslingsstudenter. I 2004 var det 160 amerikanske studenter ved norske universiteter. Jeg mener det er viktig å øke også dette tallet. Målet må minst være 7-800 innen fem år, sier Whitney.

Slutt med språktest

Han nevner flere tiltak som skal stimulere studentutvekslingen. Blant annet skal norske studenter slippe å gå gjennom språktest. De er uansett gode nok i engelsk. En annen hindring som skal fjernes er kravet om å møte opp i ambassaden i Oslo for å få visum.

— Vi skal også lette finansieringen. Vi vil få flere universiteter til å stille med billigere boliger. I USA tar en bachelor-grad fire år, mens her tar det tre. Hvis det er norske studenter som ønsker å gå inn på det første året ved et amerikansk universitet, vil vi prøve å få Lånekassen til å dekke også det, sier Whitney.

Det skal også satses mer på informasjon til norske studenter. Budskapet skal være at USA har verdens fremste universiteter, at studier der gir gode kontakter for seinere karriere, og dessuten at campuslivet kan være spennende.

Langsiktig forhold

Ambassadør Ben Whitney har selv tatt initiativet til denne satsingen. Da han kom til Norge ble han slått av hvilken betydning den direkte kontakten mennesker imellom hadde for relasjonen mellom USA og Norge. Hvis det ikke gjøres noe for å snu trenden i studentutvekslingen, frykter han at det kan true det gode forholdet mellom USA og Norge på lang sikt.

— Jeg besøker nå en rekke universiteter i Norge. Her i Bergen møtte vi i går både universitetsledelsen og studenter. Jeg fikk høre om unike programmer UiB har, for eksempel innen geovitenskap og internasjonal helseforskning.

Whitney skal seinere i vår, sammen med Norges USA-ambassadør Knut Vollebæk, besøke åtte-ti amerikanske universiteter for å prøve å få i stand flere slike avtaler.

— Vi vil prøve å få i stand et «Norway-USA network» innen universitetssektoren, sier han.

1600 fra utlandet på UiB

Rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, berømmer Whitneys entusiasme og aktivitet for å styrke både forskningssamarbeidet og studentutvekslingen mellom Norge og USA.

— Vi har alltid hatt god kontakt med svært mange amerikanske universiteter. De siste årene har vi hatt god erfaring med å sende grupper av studenter til University of California.

Grønmo sier at ti prosent av de 16.000 studentene ved UiB kommer fra utlandet, fra ca. 60 forskjellige land.

— Fra USA har vi i år 37 studenter, og har sendt omtrent like mange andre veien. Vi vil gjerne øke tallet. Stadig mer undervisning her foregår på engelsk, så det er ikke samme språkbarriere som før, sier Grønmo.

Rune Sævig