— Åtte dødsulykker i løpet av syv uker er dramatisk. Vi må se om det er et mønster i ulykkene, og deretter vurdere mulige tiltak, sier Leon Nordanger, distriktsleder for Utrykningspolitiet i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Han ønsker et tett samarbeid mellom UP, Hordaland politidistrikt og lensmannskontorene.

— Foreløpig kan jeg ikke si så mye om årsaken til ulykkene, men jeg har merket meg at tre eldre mennesker er påkjørt og drept på Sotra den siste tiden. Det er det eneste fellestrekket jeg så langt ser, sier Nordanger.

Dobbelt så mange

Arne Aase har vært fylkessekretær for Trygg Trafikk i Hordaland siden 1987. Han har aldri opplevd så mange dødsulykker på så kort tid som nå.

— Åtte dødsulykker på syv uker er ekstremt mye, sier han.

Både i fjor og i 2001 var det fire dødsulykker innen utgangen av februar. Nå er det dobbelt så mange, og februar er ennå ikke over. Bare denne uken omkom tre mennesker i Hordalands-trafikken.

I hele fjor døde 19 personer på Hordalands-veiene.

— Jeg håper inderlig at vi går inn i en roligere periode, sier fylkessekretær Aase.

Slurver med refleks

Både han og UP-sjef Nordanger mener folk kan bli flinkere til å bruke refleks.

— Jeg vet ikke hvordan det var med refleksbruk under påkjørslene på Sotra, men generelt er ikke eldre mennesker flinke nok til å bruke refleks, sier Leon Nordanger. Føret de siste ukene har flere steder vært spesielt. Veiene har vært bare, men om kveldene, nettene og morgenene har det likevel vært glatt.

— Vi kan klage så mye vi vil på veivedlikeholdet, men likevel er det de veifarendes plikt å innrette seg etter kjøreforholdene, sier distriktsleder Nordanger.

Åtte førerkortbeslag

UPs fartskontroller de siste ukene viser også at mange bilførere kjører altfor fort.

— I løpet av få dager beslagla vi åtte førerkort. Hvis dette er et korrekt bilde, er det ikke rart det skjer ulykker, sier Nordanger.

Arne Aase i Trygg Trafikk mener at mange bilførere ikke er tilstrekkelig konsentrert når de kjører bil.

— Cd-spilleren skal betjenes, mobilbruken i bil øker, mange skal tenne seg en røyk, og andre skal ha i seg drikke mens de kjører. Dette slår ut på trafikksikkerheten, sier han.

Dårlig syn

— Det er også en tendens til at mange setter seg bak rattet når de er for trøtte til å kjøre bil, legger Arne Aase til.

Han har også en mistanke om at mange bilførere har for dårlig syn til å kjøre bil.

— Dette slår særlig ut når det er for mørkt, sier han.

— Er legene for snille når de utsteder legeattest til eldre bilførere?

— Som oftest er det en lege som har kjent pasienten i en årrekke som utsteder legeattestene. Det godt tenkes at enkelte leger unnlater å sjekke pasientens syn godt nok, sier Arne Aase i Trygg Trafikk Hordaland.

Dødsulykkene i Hordaland

  1. januar: En 86 år gammel kvinne blir påkjørt av en personbil på riksvei 555 i Fjell kommune. Hun dør av skadene noen timer seinere.
   1. januar: En mann i 20-årene omkommer da han kjører mot et tre nattetider på Gyldenpris i Bergen.
    1. februar: To 18 år gamle gutter dør i en kollisjonsulykke på Husnes. Det er mistanke om at ulykken skyldes kappkjøring.
     1. februar: En 77 år gammel mann omkommer etter å ha blitt påkjørt da han krysset veien på Steinsland i Sund kommune.
      1. februar: En 28 år gammel mann mister livet da en personbil skjærer ut av veien og farer over autovernet mellom Risnes og Hosteland i Masfjorden.
       1. februar: En 80 år gammel mann omkommer etter at han blir påkjørt på riksvei 561 ved Knappskog i Fjell kommune.
        1. februar: En 18 år gammel kvinne omkommer etter kollisjon mellom personbil og vogntog på vei fra Voss til Granvin.