— Stikkordet er smartere kontroller, sier UP-sjef Runar Karlsen.

De siste årene har Utrykningspolitiet fulgt risikomiljøer og gjengangere tett. Det handler ikke lenger om å kontrollere mange, men om å kontrollere riktig.

— Vi vet hvor det kjøres fort, hvor det kjøres i fylla - og hvem som gjør det. Vi har oversikt helt ned på personnivå, sier UP-sjefen.

Les også: Vil ha de yngste bort fra veiene

Unge menn følges nøye

De typiske stikkprøvekontrollene er blitt mindre viktig. UP har i stedet rettet innsatsen mot de faktorene som tar flest liv, først og fremst fart og rus.

— Det er viktigere å ta de som begår alvorlige lovbrudd enn å kontrollere de som kjører lovlig, sier Karlsen

UP etterforsker og spaner på råkjørerne med de samme metodene politiet bruker mot annen kriminalitet.

Karlsen ramser opp:

  • Økt bruk av sivilt politi, som følger etter og filmer råkjørerne.
  • Økt bruk av etterretningsopplysninger om gjengangere og risikomiljøer.
  • Bedre teknisk utstyr, som nye lasere og mobile måleinstrumenter for narkotika, medikamenter og alkohol.
  • Tett samarbeid med politidistriktene, som vet det meste om lokale forhold.
  • Vi må treffe på tid og sted. De som avviker fra normen skal vite at de blir tatt, sier Karlsen.
Vi vet hvor det kjøres fort, og hvem som gjør det

UP-sjef Runar Karlsen

Les også: De fleste bildrap skjer på bygden

- Velger bort sikkerhet

De to siste årene har ungdomsulykkene økt, i motsetning til andre aldersgrupper. Unge menn er én av gruppene som blir fulgt ekstra nøye av UP.

— Det er naturlig at de topper statistikken. Det må vi ha et realistisk forhold til. Men det betyr ikke at det er umulig å snu utviklingen, sier Karlsen.

UP-sjefen nevner jakten på fart og spenning som viktige grunner.

Selv mener han det er viktigst å jobbe med holdninger blant unge sjåfører.

— Vi har et samfunn med valgfrihet. Det er ikke vanskelig å kjøre lovlig, men noen bryter reglene likevel. Det er et valg de tar, sier UP-sjefen.

Høy fart er en medvirkende årsak i annenhver dødsulykke på norske veier, rus i omtrent en av fire.

— Så lenge det er mulig å kjøre fort og med rus, vil det være noen som er villige til å ta den risikoen.

Hva bør gjøres med råkjørerne? Bruk kommentarfeltet.