Bakgrunnen for tiltaket er at UP ønsker å heve kvaliteten på kontrollene, øke oppdagelsesrisikoen for bilister og gjennom dette virke forebyggende. UP-mannskapene skal også være bevisst på å kunne avsløre andre kriminelle forhold.

I ettertid vil politiet evaluere forsøket og vurdere om man skal videreføre praksisen, melder UP.