Før jul vil Utrykningspolitiet på Vestlandet få et nytt «superkamera» i en av sine biler.

Systemet, kalt ANPR (Automatic Number Plate Recognition), finnes foreløpig kun i én av Utrykningspolitiets biler — og den er i Vestfold.

- På én-to-tre

Mens patruljebilen kjører rundt, kan et kamera i frontruten lese av nummerskilt på forbipasserende biler - eller biler som står parkert i gater eller på store P-plasser.

Ifølge politiforum.no kan systemet sjekke opptil 7000 biler i timen.

— Idet kjennemerket er lest, får du svar. Det går på én-to-tre, eller faktisk nesten bare på én. Det går utrolig kjapt. Ut fra nummerskiltet kan vi sjekke bilene opp mot en rekke registre, sier Espen Andreassen, overbetjent i UP.

Han ramser opp:

— Vi kan sjekke om årsavgift er betalt, om EU-kontroll er gjennomført, om bilen er etterlyst eller stjålet, er knyttet til mobile vinningskriminelle, om den har heftelser eller begjæringer. Vi kan kort sagt sjekke det vi vil, på en veldig effektiv måte.

— Folk med uærlige hensikter får langt større oppdagelsesrisiko. De som ikke bør bruke veiene kan lukes ut på en langt mer effektiv måte enn tidligere.

— Jeg har selv kommet over etterlyste biler ved hjelp av disse kameraene. Uten ANPR-systemet hadde jeg ikke visst at bilen var etterlyst, en gang.

Blir mobile

Kameraene finner allerede i drift i ti UP-distrikter over hele landet, men med ett unntak står de da på stativ. Det nye nå er altså at den samme teknologien gradvis skal inn i UPs patruljebiler.

Og på Vestlandet (Haugaland og Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane) skjer det høyst sannsynlig før jul.Foreløpig er det kun UP i Norge som får nyte godt av teknologien.

— Det er planen, ja. Jeg skal selv opp til Bergen og montere utstyret i desember, hvis det går som vi vil, sier Andreassen.

Systemet er langt fra nytt. Ifølge Andreassen ble teknologien utviklet allerede midt på 70-tallet, og tatt i bruk fra 1979 - først i England.

— Teknologien er gammel og velprøvet. Nå ønsker vi å innføre den gradvis i Norge, også.

Ikke slutt på «grøfte-kontrollene»

Men slutt på de klassiske UP-kontrollene langs veien blir det definitivt ikke, presiserer Andreassen.

— Der blir det ingen endring. De nye kameraene sjekker for eksempel ikke fart. Så UP med faste kontroller i veikanten vil fortsatt være der, akkurat som før. De mobile kameraene kommer i tillegg til alt annet vi driver med.

7000 I TIMEN: Slik ser kameraet ut i stativ-varianten. Kameraene som skal inn i UPs biler er en god del mindre.
UP