Saken til Taiman Agid Fatah skulle opp for Oslo tingrett neste onsdag, men saken er nå stanset. Ifølge UNE skyldes dette at de er enige i at vedtaket er mangelfullt.

— Rettssaken ble stoppet fordi UNE er enig med Taimans advokat i at vedtaket fra 2006 er mangelfullt. Det var derfor ikke nødvendig med noen rettssak for å få fastslått dette, seksjonssjef Iselin Ryeng-Lande.

-Usikkert utfall

Hun understreker at dette ikke betyr at utfallet av saken tidligere ble galt.

— Men UNE bør nå se på saken på nytt med alle tilgjengelige og relevante opplysninger, sier seksjonssjefen.

Hva utfallet av den nye behandlingen kan bli, er usikkert.

— Nå skal en saksbehandler forberede saken, og så skal en nemndleder og to nemndmedlemmer avgjøre saken i nemndmøte. Dato for dette er ennå ikke satt. At UNE ser på saken på nytt er derfor ikke ensbetydende med at Taiman vil få en tillatelse i Norge, men han vil få anledning til å opplyse saken sin ytterligere, sier Ryeng Lande.

— Saken vil nå bli avgjort av et nemndmøte med tre personer fordi det foreligger vesentlige tvilsspørsmål knyttet til hva som skal bli utfallet. Den type saker skal avgjøres i nemndmøter, understreker hun.

Ingen innreise

Det er familieinnvandringssaken til Taiman som nå skal vurderes på nytt, altså ikke asylsaken hans.

— Taiman oppholder seg i dag i Irak. Det er ikke vanlig at personer som har søkt om familiegjenforening får oppholde seg i Norge mens saken behandles, heller ikke når en sak skal vurderes på nytt slik som her.

Å gi Taiman tillatelse til innreise i Norge er ikke aktuelt.

— Det vanlige i familieinnvandringssaker er at søknadene sendes fra hjemlandet og at søkerne oppholder seg der inntil de eventuelt får en tillatelse. Dette i motsetning til asylsaker hvor søkerne oppholder seg i Norge. Det er derfor ikke aktuelt å gi Taiman tillatelse til innreise til Norge nå, sier seksjonssjefen.

Det som skulle opp i rettssaken, var nettopp om UNE skulle behandle Taimans sak på nytt. En rettslig prosess kunne tatt årevis.

Det sa advokaten hans, Asgeir Thomassen, i går.

— Det er en halv seier. Vi vet ikke utfallet, men vi er kjempeglade for at denne saken nå får en ny behandling.