UNE bekrefter at de ikke anker Nathan-saken.

Utlendingsnemnda er fortsatt uenig i dommen, men anker likevel ikke. Det er hensyn til barnet som gjør at saken ikke blir anket.

— Stor lettelse

Dermed er det helt sikkert at Nathan Eshete (7) får bli i Norge.

— Det første Nathan spurte om da jegfortalte ham at vi får bli, var «Når skal vi flytte ut fra asylmottaket? Nårskal dere få dere jobb?», sier Asfaw Eshete, Nathans pappa.

Tirsdag ble det kjent at Nathan og familien vant frem i Oslotingrett, som har ugyldiggjort Utlendingsnemndens (UNE) vedtak om å sende demut av landet. Familien hadde ikke ventet at UNE ville bestemme seg for å ikkeanke så fort.

-Tirsdag turde vi ikke slippe gledenløs. UNE hadde jo fire uker på seg til å anke. Dette er en stor lettelse, og vier veldig glade, sier Eshete.

- Tusen takk

Å leve med usikkerheten har vært en stor belastning for familien.

— Dette betyr mye for oss etter å ha vært her i 12 år, og det betyr mye for Nathan. Nå kan vi begynne å tenke på fremtiden i Norge. Vi kan få en jobb og bidra til samfunnet, sier Eshete.

Han er takknemlig for bergensernes engasjement i saken.

— Hele Bergen har en stor plass i hjertet vårt. Og vi vil si tusen takk.

- Overrasket over dommen

I går ble det kjent at Nathan og familien vant frem i Oslo tingrett, som har ugyldiggjort Utlendingsnemndens (UNE) vedtak om å sende dem ut av landet.

— Vi kunne kommet i den situasjon at UNE først fikk medhold i en anke, men deretter uansett kunne gitt familien opphold, på grunn av de to ekstra årene i Norge mens domstolsbehandlingen pågikk. Da er det ikke riktig å utsette Nathan for en ankebehandling, sier UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes

— UNE er overrasket over og uenige i tingrettens dom, og vi mener vi ville ha gode utsikter til å få medhold i en anke, sier Aursnes.

I dommenheter det blant annet at hensynet til barnets beste ikke er forsvarlig vurdert og avveid opp mot de innvandringsregulerende hensyn i UNEs beslutning.

— Vi er uenige i tingrettens vurdering om at UNE ikke hadde synliggjort godt nok avveiningen mellom hensynet til barnets beste og innvandringsregulerende hensyn, sier Aursnes.

Selv om UNE mener dommen er feil, mener de at den er så konkret begrunnet at den ikke vil få konsekvenser for andre saker.

Berømmer UNE for avklaring

Familiens advokat, Arild Humlen, mottok nyheten ved 16.30-tiden onsdag.

— Dette er veldig gledelig, spesielt for Nathan og familien hans. Jeg må bare berømme UNE for å ha tatt så raskt stilling til ankespørsmålet, sier Humlen.

Humlen tolker UNE dithen at det er åpenbart at de vil innvilge en oppholdstillatelse for Nathan og foreldrene.

Ankefristen var i utgangspunktet fire uker, men allerede dagen etter at dommen falt har altså UNE valgt ikke å anke.

— Det ville vært nok en usikker og alvorlig situasjon for familien å måtte vente ytterligere. Selv om UNE er uenige i dommen, får vi avslutte vår uenighet med å si at jeg er enig i dommen, sier Humlen.

Han er imidlertid noe usikker på om domsresultatet vil få store konsekvenser for de andre asylbarna som venter på å få sine saker opp i rettssystemet.

— Dommen i Nathan-saken knytter seg veldig til de spesifikke premissene som vedtaket i hans sak bygger på, og overføringsverdien til andre saker er kanskje ikke så stor, sier Humlen.

Etterlyser klarere regelverk

Nå ber han politikerne komme på banen og få på plass et klarere regelverk.

— Vi må få regler som gir denne tematikken en harmonisert og ensrettet praksis. Det har vært berg og dalbane-praksis lenge nok. Nå er det på tide å samle trådene, sier han.

FERDIGE FOR DAGEN: Nathan, pappa Asfaw og mamma Zinash i Oslo tingrett i februar.
HÅVARD BJELLAND