RUNE CHRISTOPHERSEN

Hansa kan bli truet med tvangsmulkt på flere hundre tusen kroner, dersom Sosial— og helsedirektoratet finner at etiketten er lovstridig.

Det er studentavisen K7 Bulletin på Handelshøyskolen som i siste nummer bringer saken om det tvilsomme festivalølet. Hele 430.000 pilsflasker med reklame for Uken har de siste ukene blitt sendt ut til butikkene, ifølge avisen.

Ber om redegjørelse

Etiketten, der Ukens kjente logo er fremtredende, kan vise seg å være i strid med alkoholloven.

— Vi har sendt et brev til Hansa der vi ber om en redegjørelse, sier jurist Cathrine Ørehagen i Sosial- og helsedirektoratet.

I fjor ble Ringnes truet med tvangsmulkt på 700.000 kroner for å ha brukt en etikett med tilsvarende reklame for studentfestivalen Uka i Trondheim. Direktoratet konkluderte med at Ringnes brøt loven. Dersom bryggeriet bruker en slik etikett igjen, må det punge ut. Ringnes har anket vedtaket.

— Det er vanskelig å se noen prinsipiell forskjell på de to sakene, sier Ørehagen.

— Har annonsøren også et ansvar?

— Annonsøren kan tenkes å ha et ansvar. Men vi vil avvente svaret fra Hansa før vi trekker noen konklusjoner.

Har gjort i flere år

Administrerende direktør Tor Andersen i Hansa Borg Bryggerier mener etiketten er helt i orden.

— Vi har bare gjort oppmerksom på at det foregår en studentfestival på Handelshøyskolen. Vi har vurdert de juridiske spørsmålene på forhånd, og mener dette er lovlig.

— Men loven sier vel klart at det er forbudt?

— Jeg vil ikke gå inn i en detaljdiskusjon om lovteksten. Dette er noe vi har gjort i flere år, både i samarbeid med Uken og ved andre anledninger, sier Andersen.

Fin eksponering

Uken-sjef Hans Jørgen Mørland sier han ikke var klar over at samarbeidet med Hansa kan være lovstridig. Festivalen betaler ikke fem øre for reklamen. Til gjengjeld er bryggeriet hovedleverandør til øltørste festivalgjengere.

— Jeg har ikke vært klar over problemstillingen. Vi har ingen intensjon om å bryte loven. Vi har hatt Uken-reklame på Hansas øl-etiketter i alle fall siden 1990. Det er en fin eksponering for oss, sier Mørland.

Alkohollovens § 9-2 sier:

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. (...) Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.

FORBUDT FRISTELSE? Dette er Uken-etiketten som kan vise seg å være lovstridig. Nå vil Sosial- og helsedirektoratet ha en redegjørelse fra Hansa.