UDI bekrefter at de kjenner til saken på Voss.

— Generelt kan jeg si at det er alvorlig når det skjer brudd på vilkårene for tillatelse til å ta arbeid som faglært. Heldigvis er det relativt sjelden at det forekommer, og UDI har kontroll på slike saker, sier fungerende områdeleder Christian Seter i UDI.Aktuelle reaksjoner i slike saker kan være anmeldelse, bøter, og å innføre karantene, slik at arbeidsgiveren i en periode mister muligheten til å ansette faglærte fra land utenfor EØS.

— Dette er tiltak vi vurderer i denne konkrete saken, sier Seter.

Han har ikke oversikt over hvor ofte det skjer brudd på reglene.

— Det er vanskelig å anslå. Men vi har et godt samarbeid med Arbeidstilsynet.