Derfor økte UDI pengestøtten da returpogrammet for nord-irakere ble etablert tidligere i år. Nå vil UDI også øke støtten til afghanere som returnerer frivillig, skriver assisterende UDI-direktør Frode Forfang i en pressemelding.

«Vi er nå i gang med en liknende, men forbedret ordning for retur til Nord-Irak. Flere av anbefalingene i rapporten er allerede innarbeidet der», skriver Forfang.

UDI vurderer også å gi tilbud om språkopplæring og yrkesrettede kurs i asylmottakene, slik Danmark gjør.