Djup fortviling vart brått snudd til lutter glede då meldinga frå UDI nådde Norheimsund i går.

— Dette er det beste som har hendt meg på lenge. Eg er så glad, jublar Åshild Steine (25), som no får visa sambuaren sin fram for slekta.

Måndag var stemninga ei heilt anna. Då kom meldinga om at UDI hadde avslått visumsøknaden som i eit halvt år har vore på vandring halve verda rundt før sakshandsaminga kom i gang.

Avslaget var mellom anna grunngjeve med feile opplysningar i søknaden. Men det viste seg at ambassaden hadde kontakta feil person for å få opplysningane verifisert. Dette, saman med ei rekke andre kommentarar til grunnane for avslag, vart sendt til UDI som telefaks same dag, og i går kom den glade bodskapen.

Det som skulle ha vore ein sommarferie, kan no bli eit julebesøk i staden.

Direktør Tron Bach ved Sandven Hotell var kjapt ute med gratulasjonar. Han inviterer paret på gourmet-middag på hotellet og vinterleg båtcruise til Botnen i Fyksesund så snart Phillip er på plass i Norheimsund.