• Søknadsprosessen varierer fra to-tre uker til ett år. Men det kan også gå lengre tid i spesielle tilfeller.

Det sier fungerende områdeleder for familieinnvandring i Utlendingsdirektoratet, Hanne Holemark.

— Vi har stor forståelse for at ventetiden er vanskelig og forsøker å forkorte saksbehandlingstiden, sier hun.

— Vi ønsker å tilrettelegge for rask saksbehandling, men samtidig har vi et kontrollansvar og er nødt til å sjekke at vilkårene for opphold er oppfylt.

Dersom en søker klager på UDIs vedtak, kan det ta ytterligere fem måneder fra klagen blir registrert til vedtaket blir omgjort, eller saken sendes videre til Utlendingsnemnda.

— Hva kan avslag på søknad om familiegjenforening skyldes?

— At noen av vilkårene ikke er oppfylt. Som at personen ikke inngår i personkretsen, eller kravene til underhold ikke er oppfylt.

— Hvem inngår i personkretsen?

— Det kan for eksempel være ektefeller og mindreårige barn.

Holemark kan ikke gi noen konkrete eksempler på hva som kan få UDI til å prioritere en sak, altså fremskynde saksbehandlingen.

— Det vil gjerne være alvorlige helsemessige forhold. Vi foretar en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

— Men graviditet er ikke nok?

— Jeg kan bare svare generelt: Vi vurderer hvert enkelt tilfelle for seg, sier Holemark.