— I utgangspunktet skal søknaden sendes fra hjemlandet. Unntaket er for faglærte eller for folk med spesielle kvalifikasjoner. Når søkeren ikke har en formell utdannelse, er det alltid en vanskelig vurdering, sier underdirektør Kirsti Johnson Ness i Utlendingsdirektoratet (UDI).

— Da trenger vi utfyllende opplysninger. En del av dokumentasjonen er ikke signert, og da kan vi heller ikke legge vekt på den, sier Johnsen Ness.

At Christopher Darin Barnes har jobb fra den dagen har får arbeidstillatelse, er ikke et godt nok argument. Men vurderingen ville neppe vært noe annerledes, så lenge attestene er usignerte eller udaterte.

— Han bør skaffe signaturer og gi en detaljert beskrivelse av hva han har gjort og lært, sier Johnson Ness.

— Hvorfor fikk han direkte avslag, uten at dere kontaktet ham om at attestene ikke ble godkjent?

— Det var etter en totalvurdering. Når det ikke er fremlagt dokumentasjon som viser at han fyller vilkårene til å få arbeidstillatelse som spesialist, gjorde vi det på den måten.